เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ในการแปล "hadrian锟斤拷锟絪 wall" โดยใช้การแปลอัตโนมัติ คลิกที่นี่
ด้านล่างนี้เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับ"hadrian锟斤拷锟絪 wall":
 • hadrian's wall    กำแพงฮาดริอานุส
 • hadrian’s wall    กำแพงเฮเดรียน
 • hadrian    แอเดรียน จักรพรรดิเฮเดรียน
 • as wall    adv. อีกด้วย [īk dūay]
 • the wall    เดอะวอลล์
 • wall    1) n. ผนังห้อง 2) n. กำแพง ที่เกี่ยวข้อง: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว ชื่อพ้อง: barricade, barrier, block 3) n. สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้ 4) vt. ตั้งกำแพงล้อมรอบ ที่เกี่ยวข้อง: ล้อมรอบด้วยกำแพง
 • wall for    phrase. v. ร้องไห้คร่ำครวญ (เสียงดังโหยหวน) ชื่อพ้อง: weep for
 • wall in    1) phrase. v. กั้นรั้ว ที่เกี่ยวข้อง: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง ชื่อพ้อง: fence in, hedge in, rail in 2) phrase. v. ปิดกั้น (จิตใจ) จากโลกภายนอก ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีสติสัมปชัญญะ
 • wall …    adj. ติดผนัง [tit pha nang]
 • wall-in    ล้อมรอบ กั้น
 • wall-to-wall    1) sl. มีอยู่ตลอดเวลาหรือทุกที่ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง 2) adj. ซึ่งปกคลุมพื้นทั้งหมดของห้อง
 • shear wall, core wall    ผนังรับแรงเฉือน (จากแรงลมในอาคารสูง)
 • abdominal wall    ผนังท้อง
 • acoustical wall    n. exp. ผนังกันเสียง [pha nang kan sīeng]
 • adiabatic wall    n. exp. ผนังแอเดียแบติก [pha nang]
 • antonine wall    กำแพงอันโตนิน
 • atlantic wall    กําแพงแห่งแอตแลนติก
 • backing of a wall    ผิวที่หยาบและไม่เรียบรอยด้านหลังของกำแพง การบรรจุหินอ่อนหรืออิฐหักที่หักกำแพงกันดินเพื่อระบายน้ำ
 • base of wall    ตีนกำแพง ฐานกำแพง
 • be driven to the wall    จนแต้ม หมดทางไป หมดทาง จนตรอก จนหนทาง จน หมดหนทาง จนมุม อับจน
 • bearing wall    กำแพงรับน้ำหนัก
 • berlin wall    กําแพงเบอร์ลิน
 • blank wall    กำแพงทึบ กำแพงที่ไม่มีช่องหน้าต่างหรือประตู
 • brease-wall    กำแพงหรือรั้วที่กั้นสูงเพียงแค่หน้าอก
 • breast wall    (การก่ออิฐ) กำแพงที่ก่อสูงขึ้มามาเพียงหน้าอดก