เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hadrian's wall แปล

การออกเสียง:
"hadrian's wall" การใช้
คำแปลมือถือ
 • กำแพงฮาดริอานุส
 • wall     1) n. ผนังห้อง 2) n. กำแพง ที่เกี่ยวข้อง: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว
 • hadrian’s wall    กำแพงเฮเดรียน
 • hadrian    แอเดรียน จักรพรรดิเฮเดรียน
 • as wall    adv. อีกด้วย [īk dūay]
 • the wall    เดอะวอลล์
 • wall for    phrase. v. ร้องไห้คร่ำครวญ (เสียงดังโหยหวน) ชื่อพ้อง: weep for
 • wall in    1) phrase. v. กั้นรั้ว ที่เกี่ยวข้อง: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง ชื่อพ้อง: fence in, hedge in, rail in 2) phrase. v. ปิดกั้น (จิตใจ) จากโลกภายนอก ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีสติสัมปชัญญะ
 • wall …    adj. ติดผนัง [tit pha nang]
 • wall-in    ล้อมรอบ กั้น
 • wall-to-wall    1) sl. มีอยู่ตลอดเวลาหรือทุกที่ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง 2) adj. ซึ่งปกคลุมพื้นทั้งหมดของห้อง
 • shear wall, core wall    ผนังรับแรงเฉือน (จากแรงลมในอาคารสูง)
 • abdominal wall    ผนังท้อง
 • acoustical wall    n. exp. ผนังกันเสียง [pha nang kan sīeng]
 • adiabatic wall    n. exp. ผนังแอเดียแบติก [pha nang]
 • antonine wall    กำแพงอันโตนิน
ประโยค
 • H.W. เฮเดรียนวอลล์อะไรซักอย่าง
  H.W., or Hadrian's Wall, or something.