เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

handwriting แปล

สัทอักษรสากล: [ 'hændˌraitiŋ ]  การออกเสียง
"handwriting" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ลายมือเขียน
  ที่เกี่ยวข้อง: ลายมือ
 • elaborate handwriting    ตัวบรรจง
 • handwriting character    ตัวหนังสือ ตัวเขียน ลายลักษณ์อักษร อักขระ ตัวอักษร
 • handwriting dictionary    พจนานุกรมลายมือ
 • handwriting expert    ผู้เชี่ยวชาญการอ่านลายมือ
 • handwriting recognition    การรู้จําลายมือ
 • handwriting recognizer    ตัวจําแนกลายมือ
 • handwriting sample    ตัวอย่างลายมือ
 • illegible handwriting    X เขียนหวัดอ่านไม่ออก [khīen wat ān mai øk]
 • legible handwriting    n. exp. ลายมือชัด [lāi meū chat]
 • majesties’ handwriting    ลายพระหัตถ์ ลายมือ
 • shocking handwriting    n. exp. ลายมือที่แย่ที่สุด [lāi meū thī yaē thī sut]
 • decipher someone's handwriting    v. exp. แกะลายมือ [kae lāi meū]
 • handwriting recognition personalization tool    เครื่องมือตั้งค่าการจําแนกลายมือส่วนบุคคล
 • write in one's best handwriting    v. exp. เขียนตัวบรรจง [khīen tūa ban jong]
 • handwrite    vt. เขียนด้วยมือ
 • handwrit    ต้นฉบับ คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งของผู้หญิงโดยไม่ได้แสดงว่าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วหรือยัง หนังสือเอกสาร จดหมายหรืออื่น ๆ ที่เขียนด้วยมือ การเขียนด้วยมือ ต้นร่าง ระบับ เอกสารที่เขียนด้วยมือ
ประโยค
 • มานั่งวิเคราะห์ลายมือเทียบจากการสอบในครั้งก่อน
  To analyze that handwriting against past exams.
 • ณ ตอนนี้ การสะกดคำของเขา ลายมือเขา ควรถูกมองข้าม
  For the time being, his spelling, his handwriting, should be overlooked.
 • ผมบอกว่า"ผมอยากเห็นลายมือของคนๆนี้ว่าเป็นอย่างไร"
  I said, "I want to see what this guy's handwriting looks like."
 • มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในเอกสารต้นฉบับนี้เยอะเลย
  You've got crazy-good handwriting.
 • กระดาษคราฟท์ลายก้างปลาแบบยึดติดด้วยไฟเบอร์กลาส
  Handwriting Reinforced Kraft Paper Gummed Tape With Fiber Jumbo Rolls
 • ทำการทดสอบและค้นหาอักขระด้วยลายมือและลายมือชื่อ
  Take the test and find out the character by handwriting and signature
 • การป้อนข้อมูลด้วยลายมือบนหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่
  Handwriting input on large touch screen.
 • เออ ผลการทดสอบลายมือของเครกจี่ ไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด
  Uh, Greggy's handwriting test came back inconclusive.
 • ตัวเลขเชื่อถือได้ประหนึ่งความจริงจากพระเจ้า
  Numbers are as close as we get to the handwriting of God.
 • กฏของ 4 ใครคือหมายเลข 67 นั่นลายมือของราเชล แน่ๆ
  Well this is definitely Rachel's handwriting.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the activity of writing by hand; "handwriting can be slow and painful for one with arthritis"

 • something written by hand; "she recognized his handwriting"; "his hand was illegible"
  ชื่อพ้อง: hand, script,