เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

haphazard แปล

สัทอักษรสากล: [ 'hæp'hæzəd ]  การออกเสียง
"haphazard" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
  ที่เกี่ยวข้อง: ส่งเดช, ตามบุญตามกรรม ชื่อพ้อง: hit-or-miss, random คำตรงข้าม: determined, specific
 • be haphazard    จับจด
 • hapax legomenon    ศัพท์เฉพาะกิจ คำที่ใช้ในโอกาสเฉพาะ
 • hapaline benthamiana    n. exp. บอนเต่า [bøn tao]
 • haphazardly    adv. ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ที่เกี่ยวข้อง: อย่างส่งเดช, อย่างตามบุญตามกรรม ชื่อพ้อง: casually, randomly คำตรงข้าม: determinedly, specifically
 • hap    1) vi. ปรากฏ (คำโบราณ) ที่เกี่ยวข้อง: เกิดขึ้น ชื่อพ้อง: happen, occur 2) n. เหตุการณ์ (คำโบราณ) ที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่เกิดขึ้น ชื่อพ้อง: happening, occurrence
 • hapkido    ฮับกีโด
 • haora    อินเดีย ประเทศอินเดีย
 • hapkido practitioners    นักฮับกีโด
 • haoma    ต้นโซมา
 • hapless    adj. เคราะห์ร้าย ที่เกี่ยวข้อง: อาภัพ, อับโชค, ซวย ชื่อพ้อง: luckless, unfortunate, unlucky คำตรงข้าม: fortunate, lucky
ประโยค
 • ฟังนะ ฉันรู้ว่าทั้งหมดนี้ดูเหมือน ดูตามบุญตามกรรมไปหน่อย ใช่มั๊ย
  Listen, I know this all seems a little haphazard, all right?
 • คนที่ชอบทำอะไรส่งเดช นักดื่มที่ห่วยแตก แต่เขาทำงานของตัวเองได้ดี
  Haphazard as hell, terrible drinker, but he gets the job done.
 • ถ้าไม่ใส่ใจ ทุกอย่างจะยุ่ง
  If it's haphazard, it'll mess things up.
 • ตรวจสอบ และรวบรวมผลิตภัณฑ์จับจดระหว่างงานเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จำเป็น.
  Examine and gather haphazard products during print runs to identify any alterations that are necessary.
 • โรงงานแห่งนี้มักจะใช้ในการแพทย์พื้นบ้าน อย่างไรก็ตามการใช้จับจดมันชอบยาเสพติดอื่น ๆ มันไม่จำเป็น
  This plant is often used in folk medicine. However, haphazard use it like any other drugs, it is not necessary
 • การที่จะพูดว่า.. การบริหารจัดการโรงแรมนี้ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก.. ยังน้อยไปสำหรับการดำเนินการ แบบขอไปทีของที่นี่
  To say that there is huge room for improvement in the running of this hotel would be to understate the surreally haphazard nature of your operation.
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • without care; in a slapdash manner; "the Prime Minister was wearing a grey suit and a white shirt with a soft collar, but his neck had become thinner and the collar stood away from it as if it had been bought haphazard"
  ชื่อพ้อง: haphazardly, haphazardly,

 • without care; in a slapdash manner; "the Prime Minister was wearing a grey suit and a white shirt with a soft collar, but his neck had become thinner and the collar stood away from it as if it had been bought haphazard"
  ชื่อพ้อง: haphazardly, haphazardly,

 • คำคุณศัพท์
 • marked by great carelessness; "a most haphazard system of record keeping"; "slapdash work"; "slipshod spelling"; "sloppy workmanship"
  ชื่อพ้อง: slapdash, slipshod, sloppy,

 • dependent upon or characterized by chance; "a haphazard plan of action"; "his judgment is rather hit-or-miss"
  ชื่อพ้อง: hit-or-miss,