เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

have had it แปล

การออกเสียง:
"have had it" การใช้
คำแปลมือถือ
 • idm. มาถึงจุดที่หมดความอดทน
 • have     1) vt. คลอด ที่เกี่ยวข้อง: ให้กำเนิด 2) vt. จัด
 • had     aux. กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ
 • it     1) n. ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก) 2) pron. มัน
 • have been had    idm. โดนหลอก ที่เกี่ยวข้อง: ถูกโกง
 • have had enough    idm. เลิกทน (เพราะได้รับบางสิ่งมากไปแล้ว) ที่เกี่ยวข้อง: เลิกต่อสู้
 • have had enough of    v. หน่าย [nāi]
 • have had it up to here    มาถึงจุดที่หมดความอดทน
 • have had its day    idm. ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป ที่เกี่ยวข้อง: ไม่ประสบความสำเร็จอีกต่อไป
 • have had two or more husbands who have died    v. exp. กินผัว [kin phūa]
 • have had two or more wives who have died    v. กินเมีย [kin mīa]
 • was had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: been had
 • been had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: was had
 • had bangtao    n. prop. หาดบางเทา [Hāt Bāng Thao]
 • had best    ทำให้ดีที่สุด
 • had better    aux. น่าจะ ที่เกี่ยวข้อง: ควรจะ