เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

headed แปล

การออกเสียง
"headed" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. ซึ่งกลายเป็นหัว เช่น กะหล่ำปลี
  2) adj. ซึ่งมีหัวเรื่อง
  ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีหัวข้อ, ซึ่งมีส่วนหัว
 • bald-headed    ล้าน โล้น หัวโกร๋น เลี่ยน กล้อน หัวล้าน หัวโล้น ซึ่งมีศีรษะล้าน
 • be clear-headed    สมองใส หัวใส
 • be hot-headed    มุทะลุ หลบลง หุบลง บุ่มบ่ามมุทะลุ ตูบ
 • be muddle-headed    ป้ําๆ เป๋อๆ เลอะเทอะ กะป้ํากะเป๋อ หลงๆ ลืมๆ ป้ําเป๋อ หลงลืม
 • be pig-headed    ดึงดัน ตะบัน ดื้อดึง
 • big-headed    adj. ซึ่งหัวสูง
 • broad-headed    ที่มีศีรษะสั้น ที่มีศีรษะกลม
 • bullet-headed    ที่มีศีรษะแบบลูกปืน
 • clear-headed    หัวใส สมองใส
 • cool-headed    [ˌkuːl'hedɪd] adj. ใจเย็น [jai yen]
 • empty-headed    adj. โง่เง่า ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีความรู้ ชื่อพ้อง: brainless, silly, unintelligent
 • gray-headed    ที่มีผมสีขาว ที่มีผมสีเทา
 • grey-headed    adj. ผมสีดอกเลา ที่เกี่ยวข้อง: ผมสีเทา
 • hot-headed    กล้าแบบไม่มีสติยั้งคิด บ้าบิ่น บ้าระห่ํา มุทะลุ
 • large-headed    ที่มีศีรษะใหญ่
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • having a head of a specified kind or anything that serves as a head; often used in combination; "headed bolts"; "three-headed Cerberus"; "a cool-headed fighter pilot"

 • having a heading or caption; "a headed column"; "headed notepaper"

 • คำคุณศัพท์
 • of leafy vegetables; having formed into a head; "headed cabbages"

 • having a heading or course in a certain direction; "westward headed wagons"