เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

highfaluting แปล

การออกเสียง:
"highfaluting" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. หยิ่ง
  ที่เกี่ยวข้อง: ยโส, โอหัง ชื่อพ้อง: grandiose, pompous, pretentious คำตรงข้าม: humble
 • highfalutin    adj. หยิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: ยโส, โอหัง ชื่อพ้อง: grandiose, pompous, pretentious คำตรงข้าม: humble
 • highest-ranking religious leader    n. สังฆราช [sang kha rāt]
 • highgate    ไฮเกต
 • highest urgency    adv. ด่วนที่สุด [dūan thī sut] [duan thī sut]
 • highhanded    adj. ยโสโอหัง ที่เกี่ยวข้อง: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น ชื่อพ้อง: arrogant, overbearing
 • highest truth    ความจริงอันเป็นที่สุด ปรมัตถ์ เนื้อความอย่างยิ่ง ประโยชน์อย่างยิ่ง
 • highjack    1) n. การจี้เครื่องบิน, เรือ, รถไฟ ที่เกี่ยวข้อง: การปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ ชื่อพ้อง: hijack 2) vt. จี้เครื่องบิน, เรือ, รถไฟ ที่เกี่ยวข้อง: ปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ ชื่อพ้อง: hijack
 • highest tide of the month    n. exp. น้ำเกิด [nām koēt]
 • highjacker    โจรปล้นรถโดยสาร สลัดเวหา สลัดอากาศ
ความหมาย