เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hour แปล

สัทอักษรสากล: [ 'auə ]  การออกเสียง
พหูพจน์: hours   
"hour" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
  ที่เกี่ยวข้อง: ช่วงเวลาสั้นๆ
  2) n. ชั่วโมง
  ที่เกี่ยวข้อง: เวลา
 • by the hour    idm. ในแต่ละชั่วโมง ที่เกี่ยวข้อง: เมื่อผ่านไปแต่ละชั่วโมง
 • on the hour    idm. ทุกชั่วโมง
 • abbreviation of hour    น.
 • ampere hour    (ไฟฟ้า) การปล่อยกระแสไฟหนึ่งแอ็มแปร์ในหนึ่งชั่วโมง เป็นคำที่ใช้อัดกันอยู่ในประแสไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ ฯลฯ
 • ampere-hour    แอมแปร์-ชั่วโมง
 • an hour    n. exp. ชั่วโมงละ [chūa mōng la]
 • appointed hour    เวลาเริ่มต้น
 • at the eleventh hour    idm. ในนาทีสุดท้าย
 • credit hour    จำนวนหน่วยกิต
 • dark hour    n. - กาลกรรณี - กาลกิณี [kā la ki nī] [kān la ki nī]
 • earth hour    เอิร์ธอาวเออร์
 • eleventh hour    นาทีสุดท้าย
 • every hour    adv. ทุกชั่วโมง [thuk chūa mōng]
 • for an hour    X เวลาหนึ่งชั่วโมง [wē lā neung chūa mōng]
 • h-hour    เวลาเริ่มต้น เวลาแห่งการเริ่มโจมตีทางทหาร เวลา 0 นาฬิกา วิกฤติกาล
ประโยค
 • ตามที่จริงแล้วฉันนัดพวกมันไว้ในอีกครึ่งชั่วโมง
  I'm supposed to meet them in half an hour.
 • ฉันต้องการที่จะอยู่กับจอร์เอลในช่วงเวลาสุดท้าย
  i wanted to stay with jor-el in the final hours.
 • อีกไม่กี่ชั่วโมงพ่อกับแม่ของฉันกำลังจะมาที่นี่
  My parents will be here in a few hours.
 • เราก็แค่ต้องดูแลเด็กๆให้พวกเขาสักสองสามชั่วโมง
  We're only gonna watch their kids for a couple hours.
 • ฉันจ้างมาให้ทำภารกิจแบล็คเมล์ แค่ 24 ชม. แล้วก็เลิก
  I signed on for a simple blackmail gig, 24 hours, in and out.
 • คุณจะเอาสี่สิบแปดชั่วโมงหรือจะเน่าอยู่ตรงนี้ละ
  You can take the 48 hours, or you can be a pretty corpse.
 • และที่สำคัญผมเบื่อ ที่ต้องตื่นตลอดวันละ24ชั่วโมง
  And most of all I'm bored of being awake 24 hours a day.
 • เราเหลือเวลาแค่ 6 ชั่วโมงก่อนที่ยานจะไปจากที่นี่
  We only have six hours before the ship leaves.
 • สิบชั่วโมงของเวลาเที่ยวบินต่อสัปดาห์ในระดับนี้
  Ten hours of flight time is a week at this level.
 • สองปี เจ็ดเดือน สามวัน กับอีกราวๆชั่วโมงครึ่งค่ะ
  Two years, seven months, three days and, I suppose, an hour and 30 minutes.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • distance measured by the time taken to cover it; "we live an hour from the airport"; "its just 10 minutes away"
  ชื่อพ้อง: minute,

 • a period of time equal to 1/24th of a day; "the job will take more than an hour"
  ชื่อพ้อง: hr, 60 minutes,

 • clock time; "the hour is getting late"
  ชื่อพ้อง: time of day,

 • a special and memorable period; "it was their finest hour"