เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

i-beam แปล

การออกเสียง:
"i-beam" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เหล็กคานรูปตัวอักษร I
 • i beam    เหล็กรูปคล้ายอัษร I เป็นเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 • beam    1) n. ลำแสง ที่เกี่ยวข้อง: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ ชื่อพ้อง: ray 2) n. คานรับน้ำหนัก ที่เกี่ยวข้อง: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน 3) n. รอยยิ้มกว้าง ที่เกี่ยวข้อง: ยิ้มกว
 • beam (at)    v. ยิ้มแต้ [yim tāe]
 • beam to    phrase. v. กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
 • on the beam    idm. คิดถูกทาง ที่เกี่ยวข้อง: เข้าใจถูก, มาถูกทาง
 • t-beam    คานตัวที
 • axle beam    คานขว้าง
 • balance beam    n. ม้าขวาง (กีฬายิมนาสติก) ชื่อพ้อง: beam
 • balance-beam    คันชั่ง คานสะเกลยาวที่เลื่อนไปตามน้ำหนักของเครื่องชั่ง
 • beam antenna    (วิทยุ) สายอากาศวิทยุชนิดขึงรับได้ทุกทิศทาง
 • beam balance    ตราชู
 • beam bridge    สะพานแบบคาน
 • beam ceiling    เพดานซึ่งมีระดับสูงกว่าท้องคาน
 • beam compass    วงเวียนบรรทัด
 • beam light    ไฟสูงในโคมไฟฉายหน้ารถ
ประโยค
 • เสาไอบีมหุ้มเพื่อลดความยืดหยุ่นตามยาว ด้านข้าง และการบิด
  Nested I-beam masts to minimize longitudinal, lateral and torsional flexibility.
 • เสาไอบีมหุ้มเพื่อลดความยืดหยุ่นตามยาว ด้านข้าง และการบิด
  Nested I-beam masts to minimise longitudinal, lateral and torsional flexibility.
 • ลักษณะ:PS 12 นิ้วระดับแท่ง,ระดับแท่งพลาสติก,ระดับพลาสติก มีขนาด
  Description:PS 12inch I-Beam Level,Plastic I-Beam Level,Plastic Spirit Level with Scale
 • ลักษณะ:PS 12 นิ้วระดับแท่ง,ระดับแท่งพลาสติก,ระดับพลาสติก มีขนาด
  Description:PS 12inch I-Beam Level,Plastic I-Beam Level,Plastic Spirit Level with Scale
 • I-คานหรือท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใด ๆ
  I-beam, or any diameter pipe;
 • I-คาน 420 มิลลิเมตร ปรับได้ตามคำสั่ง
  I-beam 420 mm Adjustable by order
 • เหล็กรูปพรรณ (หน้าตัด H, I และอื่นๆ)
  Shape Steel (H-Beam, I-Beam and etc.)
 • I-คานเหล็ก มิลลิเมตร 320 × 130 × 10 320 × 130 × 10
  I-beam steel mm 320×130×10 320×130×10
 • ไอ-บีม สำหรับงานรางเครน
  I-BEAM Use as groove crane.
 • เอชบีมขนาดใหญ่ เหล็กรูปตัว H และเหล็กโครงสร้างอื่น ๆ สูงเพื่อกำจัดความเครียดและพื้นผิว
  with large I-beam, H-shaped steel and other high structural steel to eliminate stress and surface
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2