เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

imminent abortion แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • การแท้งคุกคาม
  ภาวะแท้งคุกคาม
 • imminent     adj. ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งจวนเจียน, ซึ่งจวนตัว,
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • be imminent    v. ขยับ [kha yap]
 • be in imminent danger    v. หมิ่น [min]
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • incomplete abortion    การแท้งค้าง
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • medical abortion    การทำแท้งด้วยยา
 • partial abortion    การแท้งค้าง
 • spontaneous abortion    การแท้งเอง
 • therapeutic abortion    การทำแท้งเพื่อรักษา
ความหมาย
  คำนาม
 • the appearance of symptoms that signal the impending loss of the products of conception
  ชื่อพ้อง: threatened abortion,