เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

in the arms แปล

การออกเสียง:
"in the arms" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อ้อมแขน
 • arms     n. อาวุธ ชื่อพ้อง: weapons, armament
 • in these arms    อินดีสอาร์มส
 • with arms    ด้วยมีดด้วยไม้
 • a farewell to arms    รักระหว่างรบ
 • arms and legs    แขนขา
 • arms control    การควบคุมกำลังอาวุธ
 • arms depot    คลังแสงสรรพาวุธ โรงแสง
 • arms factory    คลังแสง สถานที่สําหรับเก็บอาวุธ
 • arms industry    บริษัทผลิตอาวุธสงคราม บริษัทผลิตอาวุูธ
 • arms manufacturer    ผู้ผลิตอาวุธ
 • arms of canada    ตราแผ่นดินของแคนาดา
 • arms plant    คลังแสงสรรพาวุธ
 • arms power    กําลังอาวุธ
 • arms race    การแข่งสะสมอาวุธ การแข่งทางการทหาร
 • arms-runner    คนขายปืนเถื่อน
ประโยค
 • กลับไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจ.. แฟนสาวออสซี่ของพวกคุณ..
  And be in the arms of your aussie girlfriends
 • หรืออยู่ในอ้อมแขนแฟนนาย ที่จะเป็นแม่ม่ายในไม่ช้า
  It doesn't matter if it happens here or your couch or in the arms of your soon-to-be widow.
 • แต่ความรู้สึกที่อยู่ในอ้อมแขนของผู้ชายนี่มัน
  But lying there in the arms of that man,
 • หายใจถี่, น้ำหนักตัวมากขึ้นหรือบวมที่แขนหรือขา
  Shortness of breath, a big weight gain, or swelling in the arms or legs.
 • เดาว่าเธอคงไม่ได้บอก ว่าจะไปบินกับเพื่อนที่โรงเรียน
  'Cause i'm guessing you didn't say you were flying around in the arms of some kid from school.
 • ปวดเมื่อยในแขนและขาหลังจากไข้หวัดและเจ็บคอ;
  Aches in the arms and legs after the flu and sore throat;
 • เขาอยู่ในอ้อมกอด ของครอบครัวอันเป็นที่รัก
  He's in the arms of a loving family.
 • เพื่อความปลอดภัยโดยอ้อมแขนจากผู้ร่วมทาง
  Finding safety in the arms of another.
 • อาการปวดในแขนและขา: สาเหตุและผลที่ตามมา
  Pain in the arms and legs: causes and consequences
 • รอยย่นบนแขน มีรอยมอดกัด และตัวใหญ่เกิน
  Creases in the arms, a few moth holes, and it was big.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3