เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

inch by inch แปล

การออกเสียง:
"inch by inch" การใช้
คำแปลมือถือ
 • idm. ทีละนิ้ว
  ที่เกี่ยวข้อง: ทีละนิด
 • inch     1) vt. เคลื่อนไปทีละน้อย ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ
 • move inch by inch    v. คืบ [kheūp]
 • acre inch    เอเคอร์นิ้ว
 • column inch    คอลัมน์นิ้ว
 • cubic inch    คิวบิกนิ้ว
 • every inch    ทุกหย่อมหญ้า ทุกหัวระแหง ทุกที่ ทุกหนทุกแห่ง
 • every inch of    adv. ทั่วถึง [thūa theung]
 • half inch    sl. จิ๊ก ที่เกี่ยวข้อง: ขโมย ชื่อพ้อง: pinch, steal
 • inch along    idm. เคลื่อนไปทีละนิด ที่เกี่ยวข้อง: เขยื้อนไปช้าๆ
 • inch nearer    กระเถิบ
 • square inch    n. exp. ตารางนิ้ว [tā rāng niū]
 • square-inch    ตารางนิ้ว
 • 1-inch-thick board    n. exp. ไม้นิ้ว [māi niū]
 • 1-inch-thick plank    n. exp. ไม้นิ้ว [māi niū]
 • a board with 1 inch thickness    ไม้นิ้ว
ประโยค
 • ทุก ๆ วันในช่วงปีที่ผ่านมา คุณทำให้ผม ทีละนิ้ว ทีละนิ้ว ทีละนิด ทีละนิด
  Each day for the past year, you have, inch by inch, slice by slice, brought me closer to being a eunuch.
 • ผมรู้จักตึกนั้นทะลุปรุโปร่ง
  I know this building, literally, inch by inch.
 • ฉันจะค้นหาบ้านนี้ทุกตารางนิ้ว จนกว่าจะพบว่าเคล้าส์ทำอะไรลงไปกับอีไลจาห์
  I'm gonna search this house inch by inch until I find what my evil brother has done to my good one.
 • เคลื่อนตัวจนกระทั่งโรลเลอร์อยู่ห่างจากสะโพกประมาณหนึ่งนิ้ว แล้วบิดตัวไปมาอีก 15-30 วินาที ทำซ้ำโดยขยับขึ้นมาทีละนิ้วให้ใกล้สะโพกมากขึ้น
  Move until the roller is about an inch nearer to the hip, and then rock side to side for 15-30 seconds. Repeat inch by inch moving towards the hip.
 • เคลื่อนตัวจนกระทั่งโรลเลอร์อยู่ห่างเข่าประมาณหนึ่งนิ้ว จากนั้นให้บิดไปด้านข้างไปมาอีก 15-30 วินาที ทำซ้ำโดยขยับขึ้นมาทีละนิ้วให้ใกล้เข่ามากขึ้น
  Move so that the roller is about an inch nearer to the knee, and then rock side-to-side for 15-30 seconds. Repeat inch by inch up towards the knee.
 • สามารถดึงถาดเข้าเล่มโดยอัตโนมัติไม่เพียง แต่ติดตั้งการปรับความดันซิงโครนัสบนด้ามจับด้านขวาและด้านซ้ายเท่านั้น แต่ยังสามารถยกนิ้วแรงดันสูงได้ด้วยนิ้ว
  7.Pincers could be pull-up automatically, not only equipped the synchronic adjustment of pressure on right and left pincers, but also the high pressure lifting could be controlled independently pull-up inch by inch.