เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

incomplete abortion แปล

การออกเสียง:
"incomplete abortion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การแท้งค้าง
 • incomplete     adj. ซึ่งไม่สมบูรณ์ ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งกระท่อนกระแท่น, ซึ่งครึ่งๆ
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • be incomplete    1. adj. คาราคาซัง 2. v. - ขาด [khāt] - ค้าง [khāng] - ไม่สมบูรณ์ [mai som būn]
 • incomplete combustion    n. exp. การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ [kān phao mai mai som būn]
 • incomplete fracture    กระดูกเดาะ
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • imminent abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • medical abortion    การทำแท้งด้วยยา
 • partial abortion    การแท้งค้าง
 • spontaneous abortion    การแท้งเอง
ประโยค
 • ← คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณแท้งไม่สมบูรณ์ ? →
  ← How do you know if you have an incomplete abortion?
 • การแท้งไม่สมบูรณ์: อาการสาเหตุวินิจฉัยและลักษณะการรักษา
  Incomplete abortion: symptoms, causes, diagnosis and treatment characteristics
 • คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณแท้งไม่สมบูรณ์ ?
  How do you know if you have an incomplete abortion?
 • การแท้งไม่สมบูรณ์หลังการทำแท้งด้วยยาสามารถเกิดได้มากน้อยเพียงใด
  How common are incomplete abortions after a medical abortion treatment?
 • ระยะครรภ์ % ของการแท้งไม่สมบูรณ์
  Pregnancy duration % of incomplete abortions
 • การแท้งไม่สมบูรณ์;
  Incomplete abortion;
ความหมาย
  คำนาม
 • termination of pregnancy without expulsion of all of the products of conception
  ชื่อพ้อง: partial abortion,