เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

induced abortion แปล

การออกเสียง:
"induced abortion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การทำให้แท้ง
 • induced     [ɪn'djuːst] adj. เหนี่ยวนำ [nīo nam]
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • imminent abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • incomplete abortion    การแท้งค้าง
 • medical abortion    การทำแท้งด้วยยา
 • partial abortion    การแท้งค้าง
 • spontaneous abortion    การแท้งเอง
 • therapeutic abortion    การทำแท้งเพื่อรักษา
 • threatened abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • induced coma    โคม่าจากการใช้ยา
ประโยค
 • สายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องทำแท้งปลอดภัย และ เครือข่ายในภูมิภาค
  Guttmacher Institute, Facts on Induced Abortion Worldwide.pdf — Women Help Women Consultation
 • คนทำแท้ง คือบุคคลที่ประกอบการทำแท้ง ในภาษาพูดประจำวัน คำว่าการแท้งมักจะหมายถึงการทำแท้ง (604-2) มากกว่าที่หมายความว่าการแท้งเอง (604-1)
  Abortion, n. - abort, v.t. or v.i. - abortifacient, adj. used as n.: capable of inducing abortion. - abortionist, n.: a person who performs abortions. In everyday language, the term abortion often takes the meaning of induced abortion (604-2), as opposed to spontaneous abortion (604-1).
 • คนทำแท้ง คือบุคคลที่ประกอบการทำแท้ง ในภาษาพูดประจำวัน คำว่าการแท้งมักจะหมายถึงการทำแท้ง (604-2) มากกว่าที่หมายความว่าการแท้งเอง (604-1)
  Abortion, n. - abort, v.t. or v.i. - abortifacient, adj. used as n. : capable of inducing abortion. - abortionist, n. : a person who performs abortions. In everyday language, the term abortion often takes the meaning of induced abortion (604-2), as opposed to spontaneous abortion (604-1).
ความหมาย
  คำนาม
 • a deliberate termination of pregnancy