เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

induced coma แปล

การออกเสียง:
"induced coma" การใช้
คำแปลมือถือ
 • โคม่าจากการใช้ยา
 • induced     [ɪn'djuːst] adj. เหนี่ยวนำ [nīo nam]
 • coma     1) n. สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้อง: อาการหมดสติที่ยาวนาน
 • be in a coma    โคม่า อาการสาหัส
 • coma berenices    [ˌkəʊmə ˌbɛrɪ'nʌɪsiːz] n. prop. กลุ่มดาวผมเบเรนิซ
 • in a coma : comatose    X เข้าตรีทูต [khao trī thūt]
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • induced current    n. exp. กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ [kra saē fai fā nīo nam]
 • induced flowering    การชักนําให้เกิดดอก การชักนําให้ออกดอก
 • induced innovation    นวัตกรรม การนําสิ่งใหม่เข้ามา
 • induced lactation    การชักนําให้เกิดการหลั่งน้ํานม
 • induced magnetism    (ไฟฟ้า) แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจาก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 • induced moulting    การผลัดขนแบบถูกบังคับ การชักนําการผลัดขน การผลัดขนแบบเทียม
 • induced mutation    การกลายพันธุ์โดยถูกกระทํา การกลายพันธุ์โดยการชักนํา
 • induced oviposition    การวางไข่ การวางไข่ปลา การออกไข่ การชักนําให้วางไข่
 • induced ovulation    การชักนําการเป็นสัด การตกไข่โดยการเหนี่ยวนํา การวางไข่โดยการเหนี่ยวนํา
ประโยค
 • แต่นั่นน่าจะเพราะ หมอนั่นเกือบจะโคม่าหลังจาก
  But that's mostly because he's in a medically induced coma after being brutally checked in a game last week.
 • เขาต้องอยู่ในสภาวะโคม่า จนกว่าอาการบวมของสมองจะลดลง
  We have him in an induced coma until the brain swelling subsides.
 • หมอบอกเธออยู่ในอาการโคม่า แต่... ไม่มีใครแน่ใจ ว่าเธอจะกลับมาได้อีก
  Doctors put her in one of those medically induced comas, but... no one's sure if she's gonna come out of it.
 • หลอดอาหารทะลุ เธอนอนโคม่าอยู่ 3 วัน
  The pepper burned holes in her esophagus. And she was in a medically induced coma for three days.
 • เราทำให้เค้าอยู่ในอาการโคม่า
  I put him in a medically induced coma.
 • เราได้เกิดอาการโคม่า.
  We've induced coma.
 • ล่าสุดเขากำลังอยู่ในอาการโคม่า เขาเกือบตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในระหว่าง การทำคดีของอลิซาเบธ คีน เขาจะรอดไหม
  He's currently in a medically induced coma, was nearly killed last week during an altercation on a case Keen was working.