เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

internal แปล

สัทอักษรสากล: [ in'tə:nl ]  การออกเสียง
"internal" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. ภายใน
  ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีอยู่ภายใน ชื่อพ้อง: inner, inside, interior
 • internal affair    n. exp. กิจการภายใน [kit ja kān phāi nai]
 • internal analysis    n. exp. การวิเคราะห์ภายใน [kān wi khrǿ phāi nai]
 • internal angle    n. exp. มุมภายใน [mum phāi nai]
 • internal audit    n. exp. - การตรวจติดตามภายใน [kān trūat tit tām phāi nai] - การตรวจประเมินภายใน [kān trūat pra moēn phāi nai] - การตรวจสอบบัญชีภายใน [kān trūat søp ban chī phāi nai] - การตรวจสอบภายใน [kān t
 • internal auditor    n. exp. ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน [phū trūat søp ban chī phāi nai]
 • internal bleeding    n. exp. อาการเลือดตกใน [ā kān leūat]
 • internal brake    ห้ามล้อรถซึ่งใช้ระบบแรงอากาศในขยายตัวออกมาบีบจานเบรค
 • internal capacity    อัตราความจุซึ่งอัดอยู่ภายใน เช่น อากาศซึ่งอยู่ในยาง
 • internal consistency    n. exp. ความสอดคล้องภายใน [khwām søt khløng phāi nai]
 • internal control    n. exp. - การควบคุมภายใน [kān khūap khum phāi nai] - การตรวจสอบภายนอก [kān trūat søp phāi nøk] - การตรวจสอบภายใน [kān trūat søp phāi nai]
 • internal conversion    การแปลงภายใน
 • internal corrosion    การผูกร่อนทางด้านภายใน เช่น การผุของแผ่นโลหะหม้อน้ำ
 • internal customer    n. exp. ลูกค้าภายใน [lūk khā phāi nai]
 • internal demand    n. exp. อุปสงค์ภายในประเทศ [up pa song phāi nai pra thēt]
 • internal division    n. exp. การแบ่งภายใน [kān baeng phāi nai]
ประโยค
 • นี่ฉันจะเป็นจิตแพทย์แต่ฉันไม่ใช่หมออายุรกรรมนะ
  Even though I'm a psychiatrist and not even an internal medicine doctor?
 • ฉันมักจะเครียดถ้าฉันเป็นฝ่ายถูกตั้งแต่เด็กแล้ว
  However, I have no internal sense of what justice is.
 • แทนการเจ็บปวดภายในกับภายนอก และมันก็จะสลายกันไป
  Replace internal pain with external pain and they'll cancel each other out.
 • ผมก็แค่เข้า ตรวจดู ตำแหน่งต่างๆ ใน ชิบภายในของเธอ
  I was able to capture the coordinates of her internal chip
 • ผลสำรวจเราขึ้นมา 3 ขั้น หลังจากการปราศรัยเมื่อคืน
  Internal polling shows a three-point bump from last night's speech.
 • ที่นี่ยุ่งเหยิงไปหมด เพราะพวกพนักงานสืบสวนภายใน
  This place is turned upside down by the internal investigation crew.
 • มันเป็นเหมือนเข็มทิศภายในของฉันจุด ตรงที่นายผิด
  It's like my internal compass needle points straight at Mr. Wrong.
 • อ่านหลักของคุณ? สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีลักษณะปกติ
  Internal environment looks normal.
 • หน่วยงานภายในเรียกมา พบบางอย่างที่รถ เมอร์ซีเดส
  Internal Affairs called. Found something in the Mercedes.
 • ไม่ต้องการเลือดหมุนเวียน ไม่ต้องการอวัยวะภายใน
  They don't need any blood flow, don't need any of their internal organs.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • happening or arising or located within some limits or especially surface; "internal organs"; "internal mechanism of a toy"; "internal party maneuvering"

 • คำคุณศัพท์
 • located inward; "Beethoven''s manuscript looks like a bloody record of a tremendous inner battle"- Leonard Bernstein; "she thinks she has no soul, no interior life, but the truth is that she has no access to it"- David Denby; "an internal sense of rightousness"- A.R.Gurney,Jr.
  ชื่อพ้อง: inner, interior,

 • inside the country; "the British Home Office has broader responsibilities than the United States Department of the Interior"; "the nation''s internal politics"
  ชื่อพ้อง: home, interior, national,

 • occurring within an institution or community; "intragroup squabbling within the corporation"
  ชื่อพ้อง: intragroup,

 • innermost or essential; "the inner logic of Cubism"; "the internal contradictions of the theory"; "the intimate structure of matter"
  ชื่อพ้อง: inner, intimate,