เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

inward vector แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  เวกเตอร์ชี้เข้า [chī khao]
 • inward     1) adj. เข้าข้างใน คำตรงข้าม: outward 2) adj. ในใจ ชื่อพ้อง:
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • curving inward    เว้า
 • inward trip    1. n. ขาลง [khā long] 2. n. exp. เที่ยวล่อง [thīo lǿng]
 • have an inward radiance    n. exp. ใบหน้ามีราศี [bai nā mī rā sī]
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • column vector    n. exp. เวกเตอร์แนวตั้ง [naēo tang]
 • component of a vector    n. exp. ส่วนประกอบของเวกเตอร์ [suan pra køp khøng]
 • disease vector    ตัวนำโรค
 • euclidean vector    เวกเตอร์
 • four-vector    เวกเตอร์สี่มิติ
 • kriss vector    คริสเวกเตอร์
 • latent vector    n. exp. เวกเตอร์แฝง [rāk faēng]
 • magnitude of a vector    n. exp. ขนาดของเวกเตอร์ [kha nāt khøng]