เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

jack arch แปล

การออกเสียง:
"jack arch" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ซุ้มคูหาแบบเรียบ ๆ ซุ้มแบน
 • jack     1) phrase. v. เลิกทำ ที่เกี่ยวข้อง: หยุดทำ ชื่อพ้อง: pack in, give
 • arch     1) n. การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง 2) n. โครงสร้างที่มีรูปโค้ง
 • jack, arch    (ก่ออิฐ) ซุ้มคูหาเรียบๆ แบบสามัญ
 • -arch    ผู้นํา
 • arch-    หัวหน้า มีความหมายว่า ‘หัวหน้า’ สําคัญ
 • jack in    phrase. v. อัดเข้าไป ชื่อพ้อง: pack in
 • acute arch    ซุ้มโค้งยอดแหลมมาก
 • aortic arch    เอออร์ติกอาร์ช
 • arch 1    โค้งชัย ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม ส่วนโค้ง ประตูโค้ง ประตู โก่ง
 • arch 2    หัวหน้า บรม สําคัญที่สุด มหา สําคัญ
 • arch bricks    (สถาปัตย์) อิฐก่อสร้างที่ทำเป็นรูปลิ่ม สำหรับใช้ก่อสร้างซุ้มโค้ง
 • arch bridge    สะพานแบบโค้ง
 • arch buttress    อย่างเดียวกับ flying buttress
 • arch dam    n. exp. เขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง [kheūoen khøn krīt baēp khōng]
 • arch dictator    n. exp. จอมบงการ [jøm bong kān]