เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

jot down แปล

การออกเสียง:
"jot down" การใช้
คำแปลมือถือ
 • phrase. v. จดอย่างเร็ว
  ที่เกี่ยวข้อง: บันทึกอย่างเร็ว, รีบจด
 • jot     vt. จดย่อๆ ชื่อพ้อง: note down
 • down     1) n. การลดต่ำลง 2) vt. ดื่มรวดเดียว ที่เกี่ยวข้อง: รีบดื่ม
 • be down    1) phrase. v. ลงมาข้างล่าง 2) phrase. v. ลดลง ที่เกี่ยวข้อง: น้อยลง ชื่อพ้อง: go down 3) phrase. v. จดบันทึก ที่เกี่ยวข้อง: เขียนบันทึก, จด ชื่อพ้อง: write down
 • be down (to)    v. เรี่ย
 • be down as    phrase. v. ได้รับการบันทึกว่าเป็นหรือทำบางสิ่ง ชื่อพ้อง: put down as
 • be down for    phrase. v. เข้ามาเป็นอันดับที่ (การแข่งขัน) ที่เกี่ยวข้อง: มีชื่อเข้ามา, ติดอันดับ ชื่อพ้อง: enter for
 • be down in    v. exp. โดนต้ม [dōn tom]
 • be down on    1) phrase. v. ตะคอกใส่ ที่เกี่ยวข้อง: พูดอย่างโกรธที่ทำผิด ชื่อพ้อง: tell off 2) phrase. v. หาข้อผิดพลาดได้เร็ว ที่เกี่ยวข้อง: จับผิดได้เร็ว
 • be down to    phrase. v. เหลือไว้เพียง (เงินหรือสิ่งอื่นเล็กน้อย) ที่เกี่ยวข้อง: เหลือแค่
 • be down with    phrase. v. ป่วยเป็นโรค ที่เกี่ยวข้อง: ป่วยด้วย, ป่วย ชื่อพ้อง: come down with, go down with
 • down into    ทรุดตัว ทรุด ยุบ
 • down on    X ไม่ถูกชะตา [mai thūk cha tā]
 • in the down    adv. ในเมือง [nai meūang]
 • argue down    phrase. v. เอาชนะ (ในการแข่งขัน) ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้พ่ายแพ้
 • back down    phrase. v. ยอมตาม ที่เกี่ยวข้อง: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน ชื่อพ้อง: back off, climb down
ประโยค
 • ที่ฉันเขียนไว้ในวันก่อนที่เรื่องโรงแรมของเราจะเกิด
  I jotted down the day before our hotel room incident.
 • ฉันฉลาดดีนะ ฉันอยากจะจดมันไว้จริงๆ
  That's a little nugget of wisdom I'd really like to jot down.
 • เยี่ยมมากและหมายเลข ที่ผมจดลงสั้นๆ
  Perfect. And that number that I jotted down on the back of the polaroid?
 • โน้ตทุกอย่างที่คิดออกไว้ คุณสามารถกรองลิสต์ให้ละเอียดขึ้นได้ในภายหลัง
  Jot down everything you think of. You can refine the list later on.
 • เป็นอย่างไรกันบ้าง? อย่าลืมแวะสถaานที่เหล่านี้ก่อนไปเที่ยวที่ทาคายาม่าล่ะ!
  What did you think? Make sure to jot down these spots before going on a trip to Takayama!
 • บ๊อบจดลงบันทึกสำหรับผู้จัดการร้านร่างกาย "อะไรอีกหรือไม่" เขาถามเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
  Bob jotted down notes for the body shop manager. “Anything else?” he asked, genuinely helpful.
 • คุณดูมันไม่ได้นะ มันมีบางอย่าง, ที่ฉันเพียงเขียนขึ้นมาอย่างสั้นๆและฝึกฝนนิดหน่อยก็เท่านั้น
  That's something I was just jotting down and practicing.
 • จากนั้นกรอกส่วนอื่น ๆ ของกล่องข้อความเช่น "ปัญหาอะไรอะไรทางออกและประโยชน์" จดแนวคิดของคุณในรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
  Next, fill out the other sections of the Message Box, i.e. “Problems, So What, Solution, and Benefits.” Jot down your ideas in bullet format.
 • ถ้าเธอกำลังจะทำครั้งแรกให้เป็นทางการ เธอคิดว่าแค่เขียนสั้นๆ ในเวลาสั้น ๆ ความคิดตามจินตนาการของเธอ จะทำอย่างนั้นได้ยังไง์
  If you're going to make a formal debut, do you think just jotting down ideas based on your imagination will do?
 • เพียงแค่เริ่มต้นด้วยการจดบันทึกโน้ตความคิดตัวอักษรการตั้งค่า ฯลฯ เมื่อคุณมีเพียงพอต่อหน้าคุณคุณจะสามารถเริ่มต้นเขียนเรื่องราวได้
  Just start off with jotting down notes, ideas, characters, settings, etc.. Once you have enough in front of you, you will be able to start writing the story
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำกริยา
 • write briefly or hurriedly; write a short note of
  ชื่อพ้อง: jot,