เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

kabul ambulance bombing แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เหตุวางระเบิดรถพยาบาลคาบูล พ.ศ. 2561
 • kabul     1) n. คาบูล ที่เกี่ยวข้อง: เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน 2) n.
 • ambulance     n. รถพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย ชื่อพ้อง: hospital
 • bombing     n. การทิ้งระเบิด
 • may 2017 kabul bombing    เหตุโจมตีในคาบูล เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • 17 august 2019 kabul bombing    เหตุระเบิดในคาบูล 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • kabul river    แม่น้ำคาบูล แม่น้ําคาบูล
 • the bookseller of kabul    ถนนหนังสือสายคาบูล
 • ambulance bus    รถบัสพยาบาล
 • ambulance car    n. รถพยาบาล [rot pha yā bān]
 • ambulance garage    โรงเก็บรถพยาบาล
 • my ambulance    รักฉุดใจนายฉุกเฉิน
 • 2020 kabul university attack    เหตุโจมตีในมหาวิทยาลัยคาบูล พ.ศ. 2563
 • ambulance chaser (inf.)    n. ตีนโรงตีนศาล [tīnrøng tīn sān]
 • ambulance chasing (vulg.)    n. exp. ค้าความ [khā khwām]
 • call an ambulance    เรียกรถพยาบาล