เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

kabul river แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • แม่น้ำคาบูล
  แม่น้ําคาบูล
 • kabul     1) n. คาบูล ที่เกี่ยวข้อง: เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน 2) n.
 • river     1) n. แม่น้ำ ที่เกี่ยวข้อง: แม่น้ำลำธาร ชื่อพ้อง: stream, waterway
 • the bookseller of kabul    ถนนหนังสือสายคาบูล
 • 2020 kabul university attack    เหตุโจมตีในมหาวิทยาลัยคาบูล พ.ศ. 2563
 • kabul ambulance bombing    เหตุวางระเบิดรถพยาบาลคาบูล พ.ศ. 2561
 • may 2017 kabul bombing    เหตุโจมตีในคาบูล เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • 17 august 2019 kabul bombing    เหตุระเบิดในคาบูล 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • a river track    ทางน้ํา ชลมารค
 • aare river    แม่น้ำอาร์
 • agusan river    แม่น้ำอากูซัน
 • ai river    n. prop. แม่น้ำอ้ายเหอ
 • aire river    แม่น้ำไอรี
 • alabama river    แม่น้ำแอละแบมา
 • allegheny river    แม่น้ำอัลเลเกนีย์
 • amazon river    แม่น้ําอะเมซอน แม่น้ำอะเมซอน แอมะซอน แม่น้ําแอมะซอน