เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

kanamycin a แปล

การออกเสียง:
"kanamycin a" การใช้
คำแปลมือถือ
  • กานามัยซิน เอ
  • kanamycin     กานามัยซิน กานาไมซิน
  • kanamemo    คะนะเมะโมะ
  • kananga    เมืองคาแนนกา
  • kaname tōsen    โทเซ็น คานาเมะ
  • kanaphan puitrakul    คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล
  • kanamara matsuri    เทศกาลแห่ลึงค์
  • kanara    แคว้นคานารา
  • kanamajiri    ตัวหนังสือมาตราฐานของญี่ปุ่น
  • kanarese    ชาวคานารา