เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

kananga แปล

การออกเสียง
"kananga" การใช้
คำแปลมือถือ
  • เมืองคาแนนกา
  • kanamycin a    กานามัยซิน เอ
  • kanamycin    กานามัยซิน กานาไมซิน
  • kanaphan puitrakul    คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล
  • kanamemo    คะนะเมะโมะ
  • kanara    แคว้นคานารา
  • kaname tōsen    โทเซ็น คานาเมะ
  • kanarese    ชาวคานารา
  • kanamara matsuri    เทศกาลแห่ลึงค์
  • kanariya    คานาริยะ