เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

kanarese แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: Kanarese   
"kanarese" การใช้
คำแปลมือถือ
  • ชาวคานารา
  • kanara    แคว้นคานารา
  • kanaphan puitrakul    คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล
  • kanariya    คานาริยะ
  • kananga    เมืองคาแนนกา
  • kanas lake    ทะเลสาบคานาส
  • kanamycin a    กานามัยซิน เอ
  • kanaung    กะนอง
  • kanamycin    กานามัยซิน กานาไมซิน
  • kanaung mintha    เจ้าชายกะนอง