เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

karlsruhe institute of technology แปล

การออกเสียง:
"karlsruhe institute of technology" การใช้
คำแปลมือถือ
  • สถาบันเทคโนโลยีคาลส์รูเออ
ประโยค
  • ไกเซอร์สเลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เลาเทิร์น
    Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe
  • คาร์ลส์สถาบันเทคโนโลยี คาร์ลส์
    Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe
  • คาร์ลส์สถาบันเทคโนโลยี
    Karlsruhe Institute of Technology