เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

karlsruhe แปล

การออกเสียง
"karlsruhe" การใช้
คำแปลมือถือ
 • คาลส์รูเออ
 • karlsruhe institute of technology    สถาบันเทคโนโลยีคาลส์รูเออ
 • karlspreis    รางวัลคาร์ล
 • karlskrona    คาร์ลสกรูนา
 • karlovac    คาร์โลวัตส์
 • karlstad university    มหาวิทยาลัยคาร์ลสตาด
 • karloff    บอริส คาร์ลอฟฟ์ วิลเลียม บอริส คาร์ลอฟฟ์ คาร์ลอฟฟ์
 • karlsøy    คาลเซย
 • karlie kloss    คาร์ลี คลอสส์
 • karluk languages    ภาษากลุ่มโอคุซ
ประโยค
 • ไกเซอร์สเลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เลาเทิร์น
  Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe
 • ไกเซอร์สเลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เลาเทิร์น
  Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe
 • สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
  Karlsruhe Institute for Technology (KIT) Department
 • มหาวิทยาลัยแห่งการศึกษาคาร์ลสคัว
  University of Education Karlsruhe
 • คาร์ลส์สถาบันเทคโนโลยี คาร์ลส์
  Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe
 • คาร์ลส์สถาบันเทคโนโลยี คาร์ลส์
  Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe
 • คาร์ลส์สถาบันเทคโนโลยี
  Karlsruhe Institute of Technology