เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

karluk languages แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • ภาษากลุ่มโอคุซ