เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

keen as mustard แปล

การออกเสียง:
"keen as mustard" การใช้
คำแปลมือถือ
 • sl. กระตือรือร้น
 • keen     1) adj. กระตือรือร้น ที่เกี่ยวข้อง: เอาใจจดจ่อ ชื่อพ้อง: avid,
 • mustard     n. ผงมัสตาร์ดสำหรับปรุงอาหาร
 • be keen    v. ไหวพริบดี [wai phrip dī]
 • be keen on    v. - โปรด [prōt] - รัก [rak]
 • keen on    ใจจดใจจ่อ มุ่งมั่น จดจ่อ ตั้งใจ ใฝ่ใจ ชอบ สนใจ รัก หลงรัก โปรดปราน
 • clever : keen    adj. ฉลาดเฉลียว [cha lāt cha līo]
 • keen competition    n. exp. การแข่งขันอย่างรุนแรง [kān khaeng khan yāng run raēng]
 • keen-eyed    ตาคม ที่เห็นได้ชัดเจน ตาแหลม
 • keen-sighted    ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ ตาคมกริบ เฉียบแหลม ตาไว ที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น
 • keen-sightedness    ความฉลาด ความหลักแหลม ความแหลมคม
 • with keen eyesight    ตาคม
 • black mustard    มัสตาร์ดดํา ต้นแบล็กมัสตาร์ด
 • buckler mustard    ต้นบักเลอร์มัสตาร์ด
 • chinese mustard    n. exp. ผักกาดเขียว [phak kāt khīo]
 • cut the mustard    sl. ตด (คำหยาบ) ที่เกี่ยวข้อง: ผายลม