เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

kidney pool แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สระทรงรี [sa song]
 • kidney     n. ไต
 • pool     1) n. สระน้ำ ที่เกี่ยวข้อง: หนองน้ำ ชื่อพ้อง: pond 2) n.
 • artificial kidney    ไตเทียม
 • fish kidney    n. ไตปลา [tai plā]
 • fish’s kidney    ไตปลา
 • glomerulus (kidney)    โกลเมอรูลัส (ไต)
 • kidney anatomy    กายวิภาคของไต
 • kidney as food    ตับที่เป็นอาหาร ปอดที่เป็นอาหาร หัวใจที่เป็นอาหาร ไตที่เป็นอาหาร กระเพาะอาหารที่เป็นอาหาร สมองที่เป็นอาหาร ลิ้นที่เป็นอาหาร เครื่องใน
 • kidney bean    n. ถั่วชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กสีน้ำตาลแดง
 • kidney beans    ถั่วแฮริคอต ถั่วแดงหลวง ถั่วแขกเลี้อย ถั่วแขก
 • kidney begonia    ต้นคิดนีย์บีโกเนีย
 • kidney cancer    n. exp. มะเร็งไต [ma reng tai]
 • kidney cotton    สำลี
 • kidney desk    โต๊ะที่มีลักษณะเหมือนรูปไต ( ถ้ามองลงตาม top view ) ถ้าดูด้านหน้าจะเห็นโต๊ะป่องออก
 • kidney disease    โรคไต