เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

lacerated แปล

การออกเสียง
"lacerated" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['læs(ə)reɪtɪd]
  adj.
  ถลอกปอกเปิก [tha løk pøk]
 • lacerate    vt. ฉีกขาด ชื่อพ้อง: mangle, tear
 • lacer    เหล็กรัดรอบ (ในฐานราก)
 • laceration    n. การฉีกขาด ชื่อพ้อง: tear, gash
 • lacepod    ต้นเลซพอด
 • lacerta    [lə'səːtə] n. prop. กลุ่มดาวกิ้งก่า [klum dāo King kā]
 • lacemaking    n. ทักษะในการถักลูกไม้ ชื่อพ้อง: lacemaking
 • lacerta (constellation)    กลุ่มดาวกิ้งก่า
 • lacedo pulchella    n. exp. - กระเต็นลาย [kra ten lāi] - นกกระเต็นลาย [nok kra ten lāi] - นกกะเต็นลาย [nok ka ten lāi]
 • lacertidae    วงศ์ลาเซอร์ติแด
ประโยค
 • กระดูกสันหลังฉีกขาด, กระดูกแตก กระดูกไหปลาร้าแตก
  Lacerated spinal column, cracked sternum, shattered collarbone, perforated liver, and one hell of a headache.
 • มันต้องทำให้เกิดแตกกระจาย ของเส้นเลือดแดงหลักภายใน
  It must have lacerated the internal carotid artery.
 • กระสุนตัดทะลุปอด ผ่านเส้นเเลือดแดงในช่องอก
  The bullet lacerated his pulmonary artery and lodged in his thoracic region.
 • เราไม่ได้มีบาดแผลที่แขนของเขา ลองนึกภาพ
  Last thing we need is a lacerated wrist. Think before you act, please. Yeah, yeah.
 • รุนแรงมากพอจะทำให้ ทางเดินหายใจฉีกขาด
  Forcefully enough that it lacerated the passages.
 • เพื่อนเค้าฝ่ามือขาด ได้แล้ว ขอบใจ เรย์
  His buddy's got a lacerated palm. Got it. Thanks, ray.
 • ผู้ป่วยถูกชนแล้วหนี เส้นเลือดฉีกขาด
  Hit-and-run victim, lacerated aorta.
 • เปลือกสมองดูเหมือนจะฉีกขาด
  Cortex appears to be lacerated.
 • ขาทั้งสองข้างของเธอฉีกขาด
  Both of her legs are severely lacerated.
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • having edges that are jagged from injury
  ชื่อพ้อง: lacerate, mangled, torn,

 • irregularly slashed and jagged as if torn; "lacerate leaves"
  ชื่อพ้อง: lacerate,