เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

lay zhang แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เลย์ (นักร้อง)
 • lay     1) vt. ก่อตั้ง ที่เกี่ยวข้อง: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก ชื่อพ้อง: set
 • lay at    phrase. v. วางไว้ข้างหน้า ที่เกี่ยวข้อง: วางตรงหน้า ชื่อพ้อง: put at
 • lay by    1) phrase. v. วางไว้ข้างๆ ที่เกี่ยวข้อง: วางด้านข้าง ชื่อพ้อง: lay aside 2) phrase. v. เลิกทำต่อ (ช่วงเวลาหนึ่ง) ชื่อพ้อง: lay aside 3) phrase. v. ยกเลิกนิสัย ชื่อพ้อง: lay aside 4) p
 • lay for    1) phrase. v. ออกไข่ ชื่อพ้อง: set for 2) phrase. v. จัดเตรียม 3) phrase. v. กล่าวโทษ 4) phrase. v. ดักซุ่มเพื่อโจมตี ที่เกี่ยวข้อง: ซ่อนตัวเพื่อโจมตี
 • lay in    1) phrase. v. เก็บสำรอง ที่เกี่ยวข้อง: มีเก็บไว้ 2) phrase. v. ทาสี 3) phrase. v. วางไม้พายไว้ในเรือ 4) phrase. v. หยุดทำงาน (เหมืองถ่านหิน) ที่เกี่ยวข้อง: เลิกทำ ชื่อพ้อง: farm out, fish
 • lay into    phrase. v. จู่โจมด้วยกำปั้นหรือคำพูด (คำไม่เป็นทางการ) ชื่อพ้อง: lace into, lam into, lash at, let into
 • lay it on    1. v. ซ้ำเติม [sam toēm] 2. v. exp. พูดปรักปรำ [phūt prak pram]
 • lay of    หาให้พบ ค้นหา หา เกาะพลาด จับพลาด
 • lay on    1) phrase. v. มี (บางสิ่ง) ไว้ใช้ ที่เกี่ยวข้อง: เก็บไว้ใช้, สำรองไว้ใช้ 2) phrase. v. จัดเตรียม 3) phrase. v. สั่ง ที่เกี่ยวข้อง: มอบหมาย 4) phrase. v. เริ่มต่อสู้ 5) phrase. v. ป้ายหรือท
 • lay to    1) phrase. v. จอดพัก (เรือ) ที่เกี่ยวข้อง: แวะพัก (เรือ) ชื่อพ้อง: lay by, lie by, lie to 2) phrase. v. ตำหนิ ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวหา
 • lay with    1) phrase. v. คลุม ที่เกี่ยวข้อง: ปู ชื่อพ้อง: lay on, place on, put on, set on 2) phrase. v. ประดับ ที่เกี่ยวข้อง: ตกแต่ง ชื่อพ้อง: lace with
 • lay's    เลย์
 • lay-by    n. ข้างถนน
 • lay’s    เลย์
 • cao zhang    โจเจียง