เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

lay-out แปล

การออกเสียง:
"lay-out" การใช้
คำแปลมือถือ
 • แผนผัง แบบ
 • lay out    1) phrase. v. แผ่ออกมาให้เห็น ที่เกี่ยวข้อง: เผยให้เห็น ชื่อพ้อง: set out 2) phrase. v. แจกจ่าย ชื่อพ้อง: set forth, set out 3) phrase. v. จัดเตรียม ที่เกี่ยวข้อง: กำหนด ชื่อพ้อง: set
 • lay    1) vt. ก่อตั้ง ที่เกี่ยวข้อง: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก ชื่อพ้อง: set up, establish 2) vt. กำหนด (หน้าที่, โทษ,...) ที่เกี่ยวข้อง: มอบหมาย ชื่อพ้อง: impose 3) vt. คลี่ ที่เกี่ยวข้อง: ลาด
 • lay at    phrase. v. วางไว้ข้างหน้า ที่เกี่ยวข้อง: วางตรงหน้า ชื่อพ้อง: put at
 • lay by    1) phrase. v. วางไว้ข้างๆ ที่เกี่ยวข้อง: วางด้านข้าง ชื่อพ้อง: lay aside 2) phrase. v. เลิกทำต่อ (ช่วงเวลาหนึ่ง) ชื่อพ้อง: lay aside 3) phrase. v. ยกเลิกนิสัย ชื่อพ้อง: lay aside 4) p
 • lay for    1) phrase. v. ออกไข่ ชื่อพ้อง: set for 2) phrase. v. จัดเตรียม 3) phrase. v. กล่าวโทษ 4) phrase. v. ดักซุ่มเพื่อโจมตี ที่เกี่ยวข้อง: ซ่อนตัวเพื่อโจมตี
 • lay in    1) phrase. v. เก็บสำรอง ที่เกี่ยวข้อง: มีเก็บไว้ 2) phrase. v. ทาสี 3) phrase. v. วางไม้พายไว้ในเรือ 4) phrase. v. หยุดทำงาน (เหมืองถ่านหิน) ที่เกี่ยวข้อง: เลิกทำ ชื่อพ้อง: farm out, fish
 • lay into    phrase. v. จู่โจมด้วยกำปั้นหรือคำพูด (คำไม่เป็นทางการ) ชื่อพ้อง: lace into, lam into, lash at, let into
 • lay it on    1. v. ซ้ำเติม [sam toēm] 2. v. exp. พูดปรักปรำ [phūt prak pram]
 • lay of    หาให้พบ ค้นหา หา เกาะพลาด จับพลาด
 • lay on    1) phrase. v. มี (บางสิ่ง) ไว้ใช้ ที่เกี่ยวข้อง: เก็บไว้ใช้, สำรองไว้ใช้ 2) phrase. v. จัดเตรียม 3) phrase. v. สั่ง ที่เกี่ยวข้อง: มอบหมาย 4) phrase. v. เริ่มต่อสู้ 5) phrase. v. ป้ายหรือท
 • lay to    1) phrase. v. จอดพัก (เรือ) ที่เกี่ยวข้อง: แวะพัก (เรือ) ชื่อพ้อง: lay by, lie by, lie to 2) phrase. v. ตำหนิ ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวหา
 • lay with    1) phrase. v. คลุม ที่เกี่ยวข้อง: ปู ชื่อพ้อง: lay on, place on, put on, set on 2) phrase. v. ประดับ ที่เกี่ยวข้อง: ตกแต่ง ชื่อพ้อง: lace with
 • lay's    เลย์
 • lay-by    n. ข้างถนน
 • lay’s    เลย์
ประโยค
 • •การจัด วางภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นตัวเลือก
  All international language lay-out are optional.
 • •การจัดวางภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นตัวเลือก
  All international language lay-out are optional.
 • การวางระบบภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นตัวเลือก
  All international language lay-out are optional.
 • การจัด วางภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นตัวเลือก
  All international language lay-out are optional.
 • การจัดวางภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นตัวเลือก
  All international language lay-out are optional.
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางผังห้องครัว
  Introduction to Kitchen Lay-out
 • วาดภาพ-ออกเส้นอย่างง่าย (เหมือนกับการอ้างอิง):
  Simple line lay-out drawing (just like reference):
 • การวาดเส้นแบบง่ายๆ (เช่นเดียวกับการอ้างอิง):
  Simple line lay-out drawing (just like reference):
 • •การจัดวางภาษาต่างประเทศเป็นทางเลือก
  All international language lay-out are optional.
 • ·การจัดวางของตัวควบคุมทั้งหมดและชิ้นส่วนใช้งานมีความเหมาะสม
  ·The lay-out of all the controllers and the operate parts is reasonable.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2