เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

layaway แปล

การออกเสียง:
"layaway" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เลย์อะเวย์
 • layabout    เกเร คนไม่ชอบทำงาน เกกมะเหรก คนไม่ทำงานทำการ คนไม่เอาไหน คนไม่ยอมทํางานการ คนเกียจคร้าน คนขี้เกียจ เกกมะเหรกเกเร
 • lay-out    แผนผัง แบบ
 • layby    ที่พักริมทาง
 • lay-off    ['leɪɔf] v. ให้ออก [hai øk]
 • laycool    เลย์คูล
 • lay-by    n. ข้างถนน
 • layer    1) n. กิ่งตอน 2) vt. ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง ชื่อพ้อง: propagate 3) n. ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว ชื่อพ้อง: thickness 4) n. ชั้น ชื่อพ้อง: stratum, bed, tier 5) vt. ทำให้เป็นชั้น 6)
 • lay's    เลย์
 • layer cake    ['leɪəkeɪk] n. exp. ขนมชั้น [kha nom chan]
ประโยค
 • นี่ ชั้นวางรอแกไว้ตรงนี้ แกจ่ายชั้นทุกวันวันละ 6 เซ็นต์
  We'll put your fuckin' sandwich on layaway. Here we go. Keep it right up here for ya.
 • ค้นพบความจริง เกี่ยวกับห้องนั่งเล่นที่ผ่อนจ่ายได้ของคูณ
  Find out the truth about your layaway living room.
 • ใช่,ถ้าเราเอามันเข้าสู่กลยุทธ์ทางการตลาด ทำงานหนักเพื่อไม่กี่ปี
  Yeah, if we put it on layaway, work hard for a few years.
 • กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนทำการแจ้งขอชำระเงินด้วยระบบผ่อนชำระค่ะ
  Please read all info carefully before apply layaway program.
 • ไม่รับสินเชื่อเฟร้ย
  I don't run a layaway program.
 • ลูกค้าสามารถกำหนดวันชำระเงินในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ด้วยตนเอง และต้องชำระเงินก่อนวันสุดท้ายที่กำหนด
  You can set installment date for 2nd and 3rd payment. But it must be before the last date of your layaway payment deadline.
 • ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าโดยจะต้องมีพาร์ทของตุ๊กตาอย่างน้อย 1 ชิ้น หากไม่ได้พรีออเดอร์ชิ้นส่วนตุ๊กตาใดๆ ไม่สามารถร่วมรายการผ่อนชำระได้ค่ะ
  Our customers who place order in total at least $300 USD (including shipping cost), order must also contains at least one DOLL PART (head or body) . Order without doll part cannot apply for layaway program.