เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

layby แปล

การออกเสียง:
"layby" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ที่พักริมทาง
 • layaway    เลย์อะเวย์
 • layabout    เกเร คนไม่ชอบทำงาน เกกมะเหรก คนไม่ทำงานทำการ คนไม่เอาไหน คนไม่ยอมทํางานการ คนเกียจคร้าน คนขี้เกียจ เกกมะเหรกเกเร
 • laycool    เลย์คูล
 • lay-out    แผนผัง แบบ
 • layer    1) n. กิ่งตอน 2) vt. ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง ชื่อพ้อง: propagate 3) n. ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว ชื่อพ้อง: thickness 4) n. ชั้น ชื่อพ้อง: stratum, bed, tier 5) vt. ทำให้เป็นชั้น 6)
 • lay-off    ['leɪɔf] v. ให้ออก [hai øk]
 • layer cake    ['leɪəkeɪk] n. exp. ขนมชั้น [kha nom chan]
 • lay-by    n. ข้างถนน
 • layer chickens    ไก่ไข่
ประโยค
 • ติดต่อเราได้ที่ +668 6345 7770
  Process: To place a Layby, call us on 1800 586 772.
ความหมาย