เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

legibly แปล

สัทอักษรสากล: [ 'ledʒəbli ]  การออกเสียง
"legibly" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['leʤəblɪ]
  adv.
  อ่านง่าย
 • legible handwriting    n. exp. ลายมือชัด [lāi meū chat]
 • legible    adj. อ่านออกได้
 • leging    สนับแข้ง
 • legibility    n. ลักษณะที่อ่านออกง่าย ที่เกี่ยวข้อง: ความอ่านออกได้ ชื่อพ้อง: readability
 • legion    1) n. กองทหาร ชื่อพ้อง: army 2) n. กองทหารของโรมัน ชื่อพ้อง: Roman army 3) adj. เป็นจำนวนมาก ที่เกี่ยวข้อง: จำนวนมากมาย ชื่อพ้อง: many, numerous
 • leghorn    [lɛ'gɔːn 'lɛghɔːn] n. ไก่เล็กฮอน
 • legion of    adj. อักโข [ak khō]
 • leghemoglobin    เลกฮีโมโกลบิน
 • legion of doom    ลีเจียนออฟดูม
ประโยค
 • คุณไม่ได้เขียนให้อ่านออกเท่าไหร่เลยนะ
  You don't write very legibly, do you?
 • แต่ละกล่องที่จะทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนด้วยชื่อของผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์
  Each box to be legibly marked with the name of the manufacturer or supplier, the
 • เอเดรียสวยโปรดทำให้การกวดวิชาวิธีที่จะทำให้พาร์ทิชันฮาร์ดดิสก์ที่จะต้องทำ TB 1 อ่าน
  Adrian pretty please make a tutorial how to make a 1 tb hdd partition must be made legibly
 • ศิลปินต้องพิมพ์ หรือเขียนตัวบรรจง ชื่อของศิลปิน โรงเรียน และชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ บนด้านหน้าของชิ้นงาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดแสดงพร้อมกับชิ้นงานของศิลปินนั้นๆ
  Each piece of art should be clearly and legibly identified with the artist’s name, school and grade. Write or type the information on the front of each submission. Please note that this information will be featured along with the student’s art.
ความหมาย