เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

lines แปล

สัทอักษรสากล: [ lainz ]  การออกเสียง:
"lines" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ข้อความสั้นๆ
 • in lines    X ระนาว [ra nāo]
 • be dead in lines    v. ตายขาน [tāi]
 • behind the lines    n. แนวหลัง [naēo lang]
 • between the lines    โดยอ้อม
 • blue lines    บลูไลนส์
 • breeding lines    รุ่นลูก ลูกผสมของพืช ประชากรรุ่นลูก สายพันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ ลูกสัตว์ ลูกหลานของมนุษย์
 • carve in lines    แรเส้น
 • concurrent lines    n. exp. เส้นจวบกัน [sen jūap kan]
 • contour lines    เส้นบนแผนที่ซึ่งแสดงความสูงต่ำของพื้นภูมิประเทศและให้เป็นภาพมองเห็นเป็นเนินเขา
 • draw lines    v. แร [raē]
 • equipotential lines    n. exp. เส้นสมศักย์ [sen som sak]
 • fishing lines    สายเบ็ด
 • flow lines    เส้นทางการไหล
 • fraunhofer lines    เส้นฟรอนโฮเฟอร์
 • inbred lines    สายพันธุ์แท้
ประโยค
 • แต่พวกเราจะให้มันจ่ายไฟไปที่ที่เมืองโดยสลับสาย
  But we've been working to reroute the power lines to the city
 • ความหมาย ของ "ดาวสีชมพู กำลังตกลงมาเป็นสาย" คืออะไร?
  What the hell does "the pink stars are falling in lines" mean?
 • แต่เรามีสายไฟฟ้าไม่พอ ซึ่งนั่นยังขัดแย้งกันอยู่
  But we are against power lines. This is a contradiction.
 • ที่นั่นอยู่ห่างจากแนวหน้าเราแค่ 30 ไมล์เองนี่ครับ
  They're only 30 miles from our front lines.
 • โพลุนดิก้าออกนอกเมืองไม่ได้ เขาผูดติดกับพื้นดิน
  Poludnica can't stray from county lines. She's bound to the land.
 • ประโยคสุดท้ายที่เธอพูดก็ไม่ได้ อยู่ในบทซักหน่อย
  You made up the last few lines, too.
 • "พวกเขาต่างยืนในแถว"* *"เพื่อไปเล่นคะนองในบาร์เก่าๆ"*
  ♪ "They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkeyshines." ♪
 • สิ่งที่ตามสายของลิงคอล์น, วอชิงตันและเจฟเฟอร์สัน
  Something along the lines of Lincoln, Washington and Jefferson.
 • แต่ช่อง 2 กับ 5 ไม่มี บางทีก็เส้นขวาง บางทีก็ขึ้นลง
  But not on channels two and five. Sometimes there's lines that go across. But sometimes they go up and down.
 • มันตรงกันเลย, นี่มันเป็นโลโก้ของ "บลู ริดจ์ บัส ไลน์"
  So,I got a match. It's the logo for the blue ridge bus lines.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5