เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

long qt syndrome แปล

การออกเสียง:
"long qt syndrome" การใช้
คำแปลมือถือ
 • กลุ่มอาการระยะคิวทียาว
 • long     1) n. กางเกงขายาว ชื่อพ้อง: long pants 2) adj. ยาว (จำนวน, ความสูง,
 • qt     abbr. คำย่อของ quart
 • syndrome     1) n. อาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ที่เกี่ยวข้อง:
 • on the qt    อย่างเป็นความลับ
 • qt (software)    คิวต์
 • qt interval    ระยะ qt
 • ระยะ qt    qt interval
 • as long (as)    adv. แค่ [khaē]
 • as long as    conj. ตราบเท่าที่ ที่เกี่ยวข้อง: จนกว่า
 • be long    นาน ยาว
 • for long    1. adv. ยืนนาน [yeūn nān] 2. X เจียร [jīen]
 • long for    phrase. v. อยากอย่างมาก ที่เกี่ยวข้อง: โหยหา, ปรารถนาอย่างมาก ชื่อพ้อง: itch for, sigh for, yearn or
 • not for long    X ไม่นานเท่าไร [mai nān nān thao rai]
 • not long    adv. - ไม่นาน [mai nān] - อจิระ
 • addison’s syndrome    โรคต่อมหมวกไตพิการ โรคแอดดิสัน
ประโยค
 • กลุ่มอาการจากการมีระยะ QT ยาวผิดปกติ
  Long QT Syndrome
 • QT ดาวน์ซินโดรมยาวนาน
  Congenital long QT syndrome.