เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

machine code แปล

การออกเสียง:
"machine code" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ภาษาคอมพิวเตอร์
 • machine     1) n. เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องยนต์, กลไก ชื่อพ้อง:
 • code     1) vt. เข้ารหัส ที่เกี่ยวข้อง: ใส่รหัส, ป้อนรหัส ชื่อพ้อง: encode,
 • abstract machine    เครื่องเชิงนามธรรม
 • adding machine    n. เครื่องบวกเลข ชื่อพ้อง: adder
 • answering machine    n. เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ชื่อพ้อง: answerphone
 • atm machine    n. exp. ตู้เอทีเอ็ม [tū]
 • automatic machine    เครื่องจักรอัตโนมัติ
 • bathing machine    สถานที่อาบน้ำ โรงอาบน้ำ
 • beading machine    (แผ่นโลหะ) เครื่องปั๊มลวดลายบนแผ่นโลหะ เครื่องจักรซึ่งใช้ลูกพิมพ์อัดลวดลายมีรูปและขนาดต่างกัน
 • blowing machine    (แก้วป เครื่องจักรใช้สำหรับผลิตเครื่องจักรแก้วต่าง ๆ จากแก้วที่หลอมเหลวแล้ว
 • blunging machine    (เครื่องดินเผา) เครื่องจักรสำหรับผสมดินเหนียว
 • boring machine    (กลไก) เครื่องคว้านรู โดยเฉพาะหมายถึงเครื่องคว้านกระบอกเสื้อสูบของเครื่องยนต์
 • breathing machine    เครื่องช่วยหายใจ
 • burring machine    (โรงงานโลหะ) เครื่องจักรพับมุมหรือขอบ เช่นพับขอบก้นกระป๋อง
 • calculating machine    n. เครื่องคิดเลข [khreūang khit lēk]
ประโยค
 • ฉันกำลังจะแทรกโค๊ดเดี๋ยวนี้
  I'm inserting the machine code now.
 • 4 รหัสเครื่องที่เข้ารหัส
  Encrypted Machine Code
 • "แปลงรหัสที่เขียนลงในภาษาระดับสูงที่โปรเซสเซอร์สามารถเข้าใจได้" โปรเซสเซอร์จะเข้าใจเฉพาะรหัสเครื่องที่แสดงถึงภาษาการเขียนโปรแกรมที่ต่ำที่สุด
  "converts our written code into high-level language that the processor can understand". Processors only understand the machine code that represents the lowest possible programming language
 • 4 เต็มเติมน้ำสายรวมถึง: ซักผ้าเติม-สูงสุด 3 in 1 เครื่องตรวจสอบโคมไฟป้ายเครื่องหดตัวเครื่องพิมพ์รหัสร้อนหดเครื่องบรรจุเครื่องบรรจุ / กล่องและลำเลียง มันเป็นเต็มรูปแบบสายการผลิตอัตโนมัติ
  4, The full line water filling includes: Washing-filling-capping 3 in 1 machine, lamp checker, label shrinking machine, code printer, hot shrink packing machine/carton packing machine and conveyors. It is a full automatic production line.
 • 4 บรรทัดอุปกรณ์เติมน้ำเต็มรวมถึง: ซักผ้าเติม-สูงสุด 3 in 1 เครื่องตรวจสอบโคมไฟป้ายเครื่องหดตัวเครื่องพิมพ์รหัสหดเครื่องบรรจุเครื่องบรรจุร้อน / กล่องและลำเลียง มันเป็นเต็มรูปแบบสายการผลิตอัตโนมัติ
  4, The full line water filling equipment includes: Washing-filling-capping 3 in 1 machine, lamp checker, label shrinking machine, code printer, hot shrink packing machine/carton packing machine and conveyors. It is a full automatic production line.
ความหมาย
  คำนาม
 • a set of instructions coded so that the computer can use it directly without further translation
  ชื่อพ้อง: machine language,