เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

machine tool แปล

การออกเสียง:
"machine tool" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
 • machine     1) n. เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องยนต์, กลไก ชื่อพ้อง:
 • tool     1) sl. อวัยวะเพศชาย 2) sl. คนโง่ 3) n. เครื่องมือ ชื่อพ้อง:
 • machine-tool    adj. ซึ่งใช้เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
 • tool-box, tool-kit    หีบใส่เครื่องมือภาชนะบรรจุเครื่องมือ
 • tool-house, tool rest    รางกบ ด้ามเครื่องมือ
 • arrissing tool    เกรียงแต่งขอบ
 • brace (tool)    สว่านข้อเสือ
 • carpenter's tool    n. exp. เครื่องมือช่างไม้ [khreūang meū chang māi]
 • communication tool    n. exp. เครื่องมือสื่อสาร [khreūang meū seū sān]
 • cutting tool    n. exp. เครื่องมือตัด [khreūang meū tat]
 • cutting-tool    เครื่องมือมีคมที่ใช้ในการตัดหรือแกะสลัก
 • digging tool    n. จอบ [jøp]
 • edge tool    เครื่องมือตัดขอบ เครื่องมีคม เครื่องมือมีคม ของมีคม เครื่องมือที่มีคม
 • edge-tool    เครื่องมือมีคม เช่น มีด สิ่ว ขวาน
 • eged tool    เครื่องมือมีคม เครื่องมือตัดขอบ
ประโยค
 • ควรรักษาหมุดไว้ในขณะที่เครื่องใช้งานบำรุงรักษา
  Chucks should be maintained while the machine tools maintain
 • การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องจักร
  Study on Machine Tools
 • C. เครื่องมือเครื่องจักรที่แข็งและงาน ชั่ง น้ำหนัก
  C. Rigid machine tool and mass loading working
 • การใช้ประโยชน์: ตัวยึดศูนย์เครื่องมือเครื่องจักร
  Uses: Shield machine tool center bracket
 • เจียรเหลา /ขัด/ ลบคม เครื่องมือจักรกลมือสองของเรา
  Grinding / sharpening / lapping / deburring / polishing Our machine tools
 • คุณสนใจเครื่องมือจักรกลตัวนี้หรือไม่ ติดต่อเรา:
  Are you interested in this machine tool? contact us
 • เครื่องจักรงานฝีมือ / ไม่มีตัวเลือก / ไม่มีตัวเลือก
  Machine tools / Not selected / Not selected
 • โซ่ไนล่อนลากวิศวกรรมสำหรับเครื่องมือเครื่องจักร
  Engineering Nylon Drag Chain for Machine Tool
 • การแสดงเครื่องมือเครื่องจักรระหว่างประเทศของจีน
  China International Machine Tool Show
 • ชิ้นส่วนละส่วนประกอบของเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ
  Parts and Components for Metal Cutting Machine Tools
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a powered machine for cutting or shaping or finishing metals or other materials