เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

may 2017 kabul bombing แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เหตุโจมตีในคาบูล เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • may     1) n. พฤษภาคม ชื่อพ้อง: spring month, fifth month 2) n.
 • 2017     พ.ศ. 2560
 • kabul     1) n. คาบูล ที่เกี่ยวข้อง: เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน 2) n.
 • bombing     n. การทิ้งระเบิด
 • kabul ambulance bombing    เหตุวางระเบิดรถพยาบาลคาบูล พ.ศ. 2561
 • 17 august 2019 kabul bombing    เหตุระเบิดในคาบูล 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • 2017 pattani bombing    เหตุระเบิดที่จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560
 • current events|may 2017    พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • current events|2017 may 1    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2560 พฤษภาคม 1
 • current events|2017 may 10    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2560 พฤษภาคม 10
 • current events|2017 may 11    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2560 พฤษภาคม 11
 • current events|2017 may 12    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2560 พฤษภาคม 12
 • current events|2017 may 13    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2560 พฤษภาคม 13
 • current events|2017 may 14    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2560 พฤษภาคม 14
 • current events|2017 may 15    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2560 พฤษภาคม 15