เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

meatiness แปล

การออกเสียง:
"meatiness" การใช้
คำแปลมือถือ
  • adj. ซึ่งไม่มีเนื้อ
  • meathooks    sl. มือ (2 ข้าง)
  • meathead    คนดื้อร้น คนทึ่ม คนโง่
  • meatless    ที่ไม่มีเนื้อ
  • meatball sauce    n. exp. น้ำจิ้มลูกชิ้น [nām jim lūk chin]
  • meatloaf    ขนมปังเนื้อบด
  • meatball cart    n. exp. รถขายลูกชิ้น [rot khāi lūk chin]
  • meatman    พ่อค้าเนื้อสัตว์ คนขายเนื้อ
  • meatball    n. ลูกชิ้น
  • meatpacking    ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์