เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

mechanism of action แปล

การออกเสียง:
"mechanism of action" การใช้
คำแปลมือถือ
 • กลไกการออกฤทธิ์
  กลไกของปฎิกิริยา
 • mechanism     1) n. ชิ้นส่วนของเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้อง: ส่วนประกอบของเครื่องจักร,
 • action     1) n. การกระทำ ที่เกี่ยวข้อง: ปฏิบัติการ ชื่อพ้อง: activity,
 • action mechanism    กลไกที่ทำให้เครื่องจักรทำงาน
 • drugs by mechanism of action    ยาแบ่งตามการออกฤทธิ์
 • access mechanism    กลไกการเข้าถึง วิธีการเข้าถึง
 • amplifying mechanism    เครื่องขยายเสียง
 • antikythera mechanism    กลไกแอนติคิเธียรา
 • beam mechanism    เมคคานิซึมแบบคาน
 • biochemical mechanism    กลไกทางชีวเคมี
 • chemical mechanism    กลไกทางเคมี
 • compound mechanism    เมคคานิซึมแบบประกอบ
 • control mechanism    เครื่องควบคุม
 • defence mechanism    กลไกป้องกันตนเอง กลไกในการป้องกันตนเอง
 • defense mechanism    n. exp. กลไกป้องกันตน [kon kai pǿng kan ton]
 • driving mechanism    กลไกการขับเคลื่อน ซึ่งหมายถึงกลุ่มกลไกที่ประกอบด้วยวงล้อต่าง ๆ มู่เล่ สายพาน ฯลฯ
ประโยค
 • กาวโมเลกุล: กลไกการทำงานลักษณะวิธีการประยุกต์ใช้
  Molecular adhesive: the mechanism of action, features, method of application
 • กลไกการออกฤทธิ์ของการถือศีลอดในโรคต่อมลูกหมาก
  The mechanism of action of fasting in prostate diseases
 • กลไกการทำงานของผงเมริเดียนดิบและยาที่คล้ายคลึงกัน
  Mechanism Of Action Of Raw meridia powder And Of Similar Drugs
 • แท็บเล็ตแสงสีทอง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และกลไกการทำงาน
  Gold Light tablets. The composition of the product and the mechanism of action
 • สัตว์และแกะและโค กลไกการทำงานเกิดจากการหลุดออกซิเดชั่น
  animals, and in sheep and cattle. The mechanism of action is due to uncoupling of oxidative
 • เป็นกลไกที่คล้ายกับการกระทำคุณสามารถใช้:
  As a means with a similar mechanism of action, you can use:
 • กลไกของการกระทำตื่นเต้นที่เกิดปมประสาท
  Mechanism of action is excited the parasympathetic ganglion
 • ทำหน้าที่เป็นยาสลบทิฟ กลไกของการกระทำนั้นผ่านหลายเอฟเฟกต์
  acts as a dissociative anesthetic. Its mechanism of action is via multiple effects, including actions as a
 • กลไกการทำงานของการซื้อขายหุ่นยนต์
  The mechanism of action of trading robots crypto
 • กลุ่มย่อยทางเภสัชวิทยาเดียวกันประกอบด้วยกลไกการดำเนินการต่อไปนี้:
  The same pharmacological subgroup includes the following mechanism of action:
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5