เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

medical abortion แปล

การออกเสียง:
"medical abortion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การทำแท้งด้วยยา
 • medical     1) adj. ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้อง: ด้านการแพทย์, เกี่ยวกับการแพทย์,
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • imminent abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • incomplete abortion    การแท้งค้าง
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • partial abortion    การแท้งค้าง
 • spontaneous abortion    การแท้งเอง
 • therapeutic abortion    การทำแท้งเพื่อรักษา
 • threatened abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • abortion-inducing drug    ยาขับทารก ยาทำแท้ง ยาแท้งบุตร
ประโยค
 • คุณสามารถใช้ยาทำแท้งได้จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
  You can do a medical abortion at home until the 12th week of your pregnancy.
 • ฉันจะได้รับยาทำแท้งหรือยาคุมกำเนิดได้อย่างไร →
  How can I get medical abortion or contraceptives? →
 • คุณสามารถใช้ยาทำแท้งได้จนถึงอายุครรภ์ 9 สัปดาห์
  You can do a medical abortion at home until the 12th week of your pregnancy.
 • เปรียบเทียบการทำแท้งด้วยยาและการใช้เครื่องมือ
  Comparing medical abortion and surgical abortion.
 • กิจกรรมรณรงค์วันสากลแห่งการทำแท้งอย่างปลอดภัย
  Complications of medical abortion
 • เปรียบเทียบการทำแท้งด้วยยาและการใช้เครื่องมือ
  Comparing medical abortion and surgical abortion
 • ฉันจะได้รับยาทำแท้งหรือยาคุมกำเนิดได้อย่างไร
  How can I get medical abortion or contraceptives?
 • ← ฉันสามารถใช้ยาในการทำแท้งที่บ้านได้หรือไม่ ?
  ← Can I do a medical abortion at home?
 • ฉันยืนยันว่าการทำแท้งด้วยยาใช้สำหรับตัวฉันเท่านั้น
  You declare that the medical abortion is for your own use only.
 • ฉันสามารถใช้ยาในการทำแท้งที่บ้านได้หรือไม่ ?
  Can I do a medical abortion at home?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5