เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

minimum wage แปล

การออกเสียง:
"minimum wage" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam]
  - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut]
  - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam]
  - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • minimum     1) n. จำนวนน้อยที่สุด ที่เกี่ยวข้อง: ปริมาณต่ำที่สุด,
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • list of countries by minimum wage    รายชื่อประเทศเรียงตามค่าแรงขั้นต่ำ
 • absolute minimum    n. exp. ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ [khā tam sut sam būn]
 • legal minimum    จํานวนบุคคลที่กฎหมายกําหนด องค์ประชุม องค์ประกอบ
 • local minimum    n. exp. ค่าต่ำสุดเฉพาะที่ [khā tam sut cha phǿ thī]
 • maunder minimum    ช่วงต่ำสุดมอนเดอร์
 • minimum cultivation    การไถให้น้อยที่สุด การไถพรวนให้น้อยที่สุด
 • minimum cut    ส่วนตัดต่ำสุด
 • minimum prices    ราคาต่ําสุด
 • minimum salary    n. exp. เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • minimum speed    ความเร็วต่ำสุด
 • minimum temperature    n. exp. อุณหภูมิต่ำสุด [un ha phūm tam sut]
 • minimum themometer    ปรอทแสดงระดับต่ำที่สุด ของอุณหภูมิชั่วระยะหนึ่ง
 • minimum thermometer    n. exp. เทอร์มอมิเตอร์ต่ำสุด [tam sut]
ประโยค
 • นั้น ผมควรทำเบอร์เกอร์ ด้วยค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่?
  What, that I should be frying burgers for minimum wage?
 • ชอบสุดๆ ค่าแรงไม่ถึงขั้นต่ำ ประกันสังคมก็ไม่มี
  And we just love not making minimum wage or getting Social Security.
 • ฉันทำงานด้วยค่าแรงขั้นต่ำ ตอนที่วิ่งรอกไปทั่ว
  I worked several minimum wage jobs while on the run.
 • ขนาดของค่าแรงขั้นต่ำ: คำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อย
  The size of the minimum wage: answers to frequently asked questions
 • ค่าจ้างขั้นต่ำในเวียดนามเพิ่มขึ้น เดือนธันวาคม 2013
  Minimum Wage Increase in Vietnam – December 2013
 • ค่าจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
  Wages must be paid only in money.Wages must be paid of not less than the minimum wage rate.
 • สิ่งที่คาด..สิ่งที่เกิดขึ้นจริง..สิ่งที่ต้องทำต่อ"
  The 300 baht minimum wage: What has happened, what needs to happen
 • ทำให้เขาต้องมาแย่งชิง งานไร้ฝีมือ,ได้ค่าแรงขั้นต่ำทำ
  Suddenly he's competing for minimum wage, unskilled jobs.
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เดือนสิงหาคม
  Increase In Minimum Wage in Thailand Effective This Year
 • หาเงินได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ อายุก็ปาเข้าไป 32
  Making a dollar over minimum wage at 32 years old.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the lowest wage that an employer is allowed to pay; determined by contract or by law