เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

minister แปล

สัทอักษรสากล: [ 'ministə ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: ministered   อดีตกาลสมบูรณ์: ministered   พหูพจน์: ministers   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: ministering   
"minister" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. รัฐมนตรี
 • minister of ...    รัฐมนตรีว่าการ
 • minister to    phrase. v. รับใช้ ที่เกี่ยวข้อง: ช่วยเหลือ
 • cabinet minister    n. รัฐมนตรี
 • chief minister    n. สมุหนายก [sa mu ha nā yok]
 • chief of the minister    อัครมหาเสนาบดี
 • defence minister    n. prop. รัฐมนตรีกลาโหม [Rat tha mon trī Ka lā hōm]
 • deputy minister    1. abv. รมช. (รัฐมนตรีช่วยว่าการ) [( rat tha mon trī chūay wā kān)] 2. n. รองรัฐมนตรี [røng rat tha mon trī] 3. n. exp. - รัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.) [rat tha mon trī chūay wā kān] - รัฐม
 • education minister    n. exp. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ [rat tha mon trī Kra sūang Seuk sā]
 • environment minister    n. prop. รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม [Rat tha mon trī Sing waēt løm]
 • finance minister    n. prop. รัฐมนตรีคลัง [Rat tha mon trī Khlang]
 • first minister    ประเทศสก็อตแลนด์
 • foreign minister    n. prop. รัฐมนตรีต่างประเทศ [Rat tha mon trī Tāng pra thēt]
 • former minister    n. exp. อดีตรัฐมนตรี [a dīt rat tha mon trī]
 • government minister    n. - รัฐมนตรี (รมต.) [rat tha mon trī] - อมาตย์ [a māt]
 • health minister    n. exp. รัฐมนตรีสาธารณสุข [Rat tha mon trī Sā thā ra na suk]
ประโยค
 • ท่านรัฐมนตรีจะให้ฉันเข้าร่วมกับทางทหารที่อาร์ค
  The minister has put me in charge of military liaison with the ARC.
 • จอห์น เคลย์ตัน 27 ปี เคยจุดไฟเผาโรงรถของเพื่อนบ้าน
  Minister: ".... STAFF, THEY COMFORT ME..."
 • นั่นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนต่อไป
  Our next Minister of Justice.
 • คิงสลีย์ คิดว่าคุณกำลังอารักขานายคุณอยู่เสียอีก?
  Kingsley, I thought you were looking after the Prime Minister?
 • เซอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ได้รับการเรียกตัว
  Sir, the Minister has been summoned.
 • ไร้ซึ่งความเสียสละ พวกเราสร้างอาณาจักรนี้ขึ้นมา
  By selfless sacrifice, ministers have built this kingdom.
 • นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเรา กำลังเผชิญปัญหาหรือไม่
  Is the new prime minister in trouble already?
 • ข้าเป็นบุตรคนที่สองของเสนาบดีกลาโหม, หวาง เท โฮ นะ
  I am the second son of the Minister of War, Hwang Tae Ho.
 • แล้วก็เต้นวอลซ์ เคลื่อนไป จับจังหวะให้ต่อเนื่อง
  I have asked to see you today in order to tender my resignation as Prime Minister.
 • งั้น ถ้าเราแสดงกับรัฐมนตรี พวกเขาก็จะหัวเราะด้วย
  So if we fool with the ministers, they'll laugh too.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the job of a head of a government department

 • a person authorized to conduct religious worship; "clergymen are usually called ministers in Protestant churches"
  ชื่อพ้อง: curate, minister of religion, parson, pastor, rector,

 • a diplomat representing one government to another; ranks below ambassador
  ชื่อพ้อง: diplomatic minister,

 • a person appointed to a high office in the government; "Minister of Finance"
  ชื่อพ้อง: government minister,

 • คำกริยา
 • work as a minister; "She is ministering in an old parish"

 • attend to the wants and needs of others; "I have to minister to my mother all the time"