เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

miserableness แปล

การออกเสียง:
"miserableness" การใช้
คำแปลมือถือ
  • n. ความทุกข์ยาก
  • miserable person    n. - ยาจก [yā jok] - ยาจนก
  • miserable    adj. ทุกข์ยาก ที่เกี่ยวข้อง: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน ชื่อพ้อง: distressed, afflicted, ill คำตรงข้าม: joyful, happy
  • miserably    adv. อย่างทุกข์ยาก
  • miser    n. คนตระหนี่ ที่เกี่ยวข้อง: คนขี้เหนียว, คนโลภ ชื่อพ้อง: churl, niggard คำตรงข้าม: benefactor
  • misericord    เก้าอี้อิง
  • misemployment    การใช้ในทางที่ผิด การใช้ผิด
  • misericorde    ความสงสาร
  • misemploy    ใช้ในทางที่ผิด ทําผิด
  • miserliness    n. ความตระหนี่ ชื่อพ้อง: economy, frugality