เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

misery แปล

สัทอักษรสากล: [ 'mizəri ]  การออกเสียง
พหูพจน์: miseries   
"misery" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ความทุกข์ยาก
  ที่เกี่ยวข้อง: ความยากแค้น, ความเดือดร้อน, ความลำเค็ญ, ความทุกข์ทรมาน, การไม่มีความสุขอย่างมาก ชื่อพ้อง: suffering, agony คำตรงข้าม: pleasure, joy, happiness
 • be free of misery    หมดทุกข์ พ้นทุกข์
 • misery (film)    อ่านแล้วคลั่ง
 • state of misery    n. อบายภูมิ [a bāi ya phūm]
 • be delivered from suffering/misery    v. พ้นทุกข์ [phon thuk]
 • be free from misery    พ้นทุกข์
 • know both misery and happiness    รู้ทุกข์รู้สุข
 • lies greed misery    ไลส์กรีดมิสเซอรี
 • misery from bad deeds    n. วิบากกรรม [wi bāk kam]
 • put someone out of her misery    ทําให้หยุดกังวล
 • put someone out of his misery    idm. ทำให้หยุดกังวล
 • put an animal out of its misery    idm. ฆ่าอย่างไร้ความเมตตา ชื่อพ้อง: put away, put down
 • miserotoxin    สารพิษจากพืช เมทอกซาเลน ซานโททอกซิน อะนาทอกซิน ไมโครคริสตินแอลอาร์ สารพิษจากสาหร่าย มิเซโรทอกซิน ไฟโตทอกซิน
 • miserly    adj. ตระหนี่ ที่เกี่ยวข้อง: ขี้เหนียว, งก ชื่อพ้อง: frugal, stingy คำตรงข้าม: generous, charitable
 • miserliness    n. ความตระหนี่ ชื่อพ้อง: economy, frugality
 • misericorde    ความสงสาร
 • misestimate    vt. ประเมินผิด ที่เกี่ยวข้อง: คาดผิด, คำนวณผิด ชื่อพ้อง: miscalculate, misread
ประโยค
 • ใครจะเป็นคนช่วยเขาดี ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
  Who'd put him out of his misery, ladies and gentlemen?
 • โนดาเมะได้ช่วยฉัน จากความหวาดกลัวตอนอยู่ญี่ปุ่น
  Nodame had saved me from my misery in Japan.
 • โอ้ ปล่อยให้สาวน้อยผู้น่าสงสาร พ้นความทรมานเถอะ
  Oh, put the poor girl out of her misery.
 • โอ้ แม่งเอ้ย ทำให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานซะ
  Oh, fuck it. Put him out of his misery.
 • และถ้าเรื่องทุกข์ยากพวกนี้ยังตามหลอกหลอนคุณอยู่
  And if you won't put yourself out of your misery,
 • และทำให้คุณหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของคุณหรือไม่
  And put you out of your misery?
 • ความลำบากจะนำภัยมาสู่นางเอง แสงนางค่อยๆริบหลี่ลง
  Misery has drained her. She's barely shining.
 • เขากำลังเน่า ทำให้เขาออกจากความทุกข์นี้เถอะ อเล็ก
  He's rotting. Put him out of his misery, Alex.
 • นายอยากให้เขาทรมาน หรืออยากให้เขา พ้นความทุกข์ยาก
  Do you want him to suffer, or you want to take him out of his misery?
 • คุณไม่เคยให้อะไรกับฉันมีแต่ความเจ็บปวดและทุกข์ทน
  You have brought me nothing but pain and misery.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a feeling of intense unhappiness; "she was exhausted by her misery and grief"

 • a state of ill-being due to affliction or misfortune; "the misery and wretchedness of those slums is intolerable"
  ชื่อพ้อง: wretchedness, miserableness,