เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

mole fraction แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  เศษส่วนโมล [sēt suan]
 • mole     1) n. ไฝ 2) n. ตัวตุ่น 3) n. น้ำหนักโมเลกุลของสสาร ที่เกี่ยวข้อง:
 • fraction     1) n. เลขเศษส่วน ที่เกี่ยวข้อง: จำนวนเล็กน้อย, เศษ, การแตกออกเป็นเศษ
 • common fraction    n. exp. - เศษส่วนเชิงเดียว [sēt suan choēng dīo] - เศษส่วนสามัญ [sēt suan sā man]
 • complex fraction    n. exp. - เศษซ้อน [sēt søn] - เศษส่วนซ้อน [sēt suan søn]
 • compound fraction    เศษซ้อน เศษส่วนเชิงประกอบ เศษส่วนเชิงซ้อน
 • continued fraction    n. exp. เศษส่วนต่อเนื่อง [sēt suan tø neūang]
 • decimal fraction    n. exp. เศษส่วนทศนิยม [sēt suan thot sa ni yom]
 • fraction bar    เครื่องหมายเศษส่วน
 • improper fraction    n. เศษเกิน ที่เกี่ยวข้อง: เศษส่วนที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับส่วน
 • irreducible fraction    เศษส่วนอย่างต่ำ
 • linear fraction    เศษส่วนแบบเศษทับส่วนในแนวนอน
 • mass fraction    n. exp. เศษส่วนมวล [sēt suan mūan]
 • no-bar fraction    เศษส่วนแบบไม่มีเครื่องหมาย
 • partial fraction    n. exp. เศษส่วนย่อย [sēt suan yǿi]
 • proper fraction    n. เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน