เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

moment vector แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เวคเตอร์ของโมเมนต์
 • moment     1) n. ชั่วขณะ ที่เกี่ยวข้อง: ชั่วครู่ ชื่อพ้อง: minute, second,
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • a moment    1. adv. - เดี๋ยว [dīo] - สักครู่ [sak khrū] 2. n. exp. ครู่หนึ่ง [khrū neung]
 • at that moment    adv. - ขณะนั้น [kha na nan] - ทันใด [than dai] - บัดนั้น [bat nan]
 • at the moment    1. adv. - ขณะนี้ [kha na nī] - ระยะนี้ [ra ya nī] 2. conj. ขณะที่ [kha na thī] 3. X ในตอนนี้ [nai tøn nī]
 • at this moment    1. adv. - ขณะนี้ [kha na nī] - เดี๋ยวนี้ [dīo nī] - ตอนนี้ [tøn nī] - บัดนี้ [bat nī] 2. n. exp. ช่วงนี้ [chūang nī]
 • for a moment    adv. ชั่วขณะหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง: อึดใจหนึ่ง, ชั่วขณะเดียว, ชั่วแล่น
 • for the moment    adv. ชั่วคราว [chūa khrāo]
 • in a moment    1. adv. - เดี๋ยว [dīo] - ประเดี๋ยว [pra dīo] - อึดใจ [eut jai] 2. n. exp. อีกประเดี๋ยว [īk pra dīo] 3. v. exp. เดี๋ยว ๆ [dīo dīo] 4. X - อีกสักครู่ [īk sak khrū] - อีกสักครู่หนึ
 • of no moment    ก็ตาม
 • this moment    n. exp. ช่วงนี้ [chūang nī]
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • column vector    n. exp. เวกเตอร์แนวตั้ง [naēo tang]
 • component of a vector    n. exp. ส่วนประกอบของเวกเตอร์ [suan pra køp khøng]