เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

motion แปล

สัทอักษรสากล: [ 'məuʃən ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: motioned   อดีตกาลสมบูรณ์: motioned   พหูพจน์: motions   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: motioning   
"motion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. การเคลื่อนไหว
  ที่เกี่ยวข้อง: การเคลื่อนที่, ความเคลื่อนไหว ชื่อพ้อง: action, change, mobility คำตรงข้าม: rest, quiet
  2) n. กิริยาท่าทาง
  ที่เกี่ยวข้อง: ท่าทาง, การทำท่าทาง ชื่อพ้อง: gesture, signal
  3) n. ญัตติ
  ที่เกี่ยวข้อง: เรื่อง, ข้อเสนอเพื่อการอภิปรายในที่ประชุม ชื่อพ้อง: offer, submission
  4) vt. โบกไม้โบกมือ
  ที่เกี่ยวข้อง: ให้สัญญาณเคลื่อนที่
  5) vi. โบกไม้โบกมือ
  ที่เกี่ยวข้อง: ให้สัญญาณเคลื่อนที่
 • motion to    idm. โบกมือให้สัญญาณกับ ชื่อพ้อง: signal to
 • amend a motion    v. exp. แปรญัตติ [praē yat ti]
 • applying a motion    การยื่นคําร้อง
 • axial motion    การหมุนรอบแกน
 • brownian motion    ['braʊnɪən] n. exp. การเคลื่อนที่แบบบราวน์ [kān khleūoen thī baēp]
 • circular motion    n. exp. การเคลื่อนที่แบบวงกลม [kān khleūoen thī baēp wong klom]
 • cities in motion    ซิตีส์อินโมชัน
 • file a motion    v. exp. ยื่นคำร้อง [yeūn kham røng]
 • harmonic motion    n. exp. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก [kān khleūoen thī baēp]
 • lateral motion    การเคลื่อนที่ไปทางขวาง
 • law of motion    n. exp. กฎแห่งการเคลื่อนไหว [kot haeng kān khleūoen wai]
 • linear motion    n. exp. - การเคลื่อนที่แนวตรง [kān khleūoen thī naēo trong] - การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง [kān khleūoen thī naēo sen trong]
 • link motion    เครื่องเปลี่ยนลิ้นเลื่อนของเครื่องจักรไอน้ำ ซึ่งสามารถให้อัตราของการขยายตัวได้กว้างขวาง
 • lost motion    (กลไก) การเคลื่อนไม่เกาะกินกัน หมายถึงจะเกิดการหลวมขึ้น ในตอนหนึ่งตอนใด หรือการสึกหรอทำให้ส่วนที่จะเกาะกินนั้นลื่นหลุด เช่นเกลียวขับหมุนในเครื่อง
 • make a motion    v. exp. เสนอญัตติ [sa noē]
ประโยค
 • นี่ คุณไม่ได้จ้างผมมาเพื่อแค่ให้เดินผ่านเฉย ๆ นะ
  Hey, you're not paying me to just go through the motions.
 • สมการความเคลื่อนไหวที่คุณจะหาได้ในหนังสือของผม
  The equations of motion, Which you will find in my book
 • สตาห์ลบีบบังคับฉัน ให้บอกความเคลื่อนไหวทุกอย่าง
  Stahl's threatened to tell him I put the whole thing in motion.
 • นั่นน่ะดีแล้ว ทำให้จำได้ว่า ฉันควร จะกินยา แก้เมา
  That's good, which reminds me, I should take a little bit of the old motion sickness medication just as a precaution.
 • เครื่องจับความร้อนมี กล้องตรวจจับความเคลื่อนไหว
  Thermostat has a motion detector camera.
 • รูปแบบการแตกหัก บ่งชี้การเคลื่อนไหว ที่ผิดทิศไป
  The fracture pattern suggests a wrenching motion.
 • เขาติดกล้องวงจรปิด และตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว
  He put in cameras and motion sensors and lights.
 • ฉันควรจะกลับไปชาร์มมิ่งกับชิฟ รำลึกถึงความหลัง
  Me going to Chibs in Charming set this all in motion.
 • อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
  What's destined to happen will happen. It's already in motion.
 • ดูซิ ภาพยนตร์ไม่เพียงแค่ทำให้ลูกสาวผมมีความสุข
  See, our motion picture is not just gonna make my kids happy.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the act of changing location from one place to another; "police controlled the motion of the crowd"; "the movement of people from the farms to the cities"; "his move put him directly in my path"
  ชื่อพ้อง: movement, move,

 • a change of position that does not entail a change of location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move of his hand"; "gastrointestinal motility"
  ชื่อพ้อง: movement, move, motility,

 • the use of movements (especially of the hands) to communicate familiar or prearranged signals
  ชื่อพ้อง: gesture,

 • a formal proposal for action made to a deliberative assembly for discussion and vote; "he made a motion to adjourn"; "she called for the question"
  ชื่อพ้อง: question,

 • a natural event that involves a change in the position or location of something
  ชื่อพ้อง: movement,

 • an optical illusion of motion produced by viewing a rapid succession of still pictures of a moving object; "the cinema relies on apparent motion"; "the succession of flashing lights gave an illusion of movement"
  ชื่อพ้อง: apparent motion, apparent movement, movement,

 • a state of change; "they were in a state of steady motion"

 • คำกริยา
 • show, express or direct through movement; "He gestured his desire to leave"
  ชื่อพ้อง: gesticulate, gesture,